Skip to main content

Mindmancer levererar digital Nattillsyn till Nacka kommun

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2017 08:00 CEST

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND). Mindmancer bryter ny mark inom e-hälsa och Nattillsyn. Nacka kommun är först ut bland kommuner i Sverige som inför digital tjänsteplattform och funktionspaketering. Inom en snar framtid förväntas ett flertal andra kommuner i Sverige och Norden införa liknande lösningar.

Nacka kommuns nattpatrull får nu via Mindmancers marknadsledande e-hälsoportal, MindCare™, möjlighet att helt eller delvis komplettera de fysiska besöken som dagligen görs hos kommunens äldre invånare. Det ger en ökad trygghet, säkerhet och flexibilitet för den enskilde brukaren samt kommunens personal.

Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med en ökad andel äldre invånare med trygghets- och omsorgsbehov. För att inte bara säkerställa en god omsorg utan dessutom höja kvalitén är digital Nattillsyn ett utmärkt komplement till de fysiska besöken hos de med beviljad tillsyn under natten.

Mindmancers MindCare™ lösning ökar säkerheten och tryggheten genom att göra det möjligt för nattpersonalen att komplettera de fysiska besöken med en digital tillsyn nattetid. Om MindCare™ larmar genomförs omgående ett fysiskt besök. Resultatet blir en utökad trygghet och säkerhet dels för den enskilde i hemmet och dels för närstående och anhöriga.

MindCare™ uppfyller högt ställda IT-säkerhetskrav och lagar från myndigheter såsom PuL, SoLPuL Patientdatalagen och de kommande EDPR reglerna inom EU, sekretesslagstiftningen och kameraövervakningslagen. Det innebär att ingen obehörig personal eller utomstående har åtkomst till kamerorna eller personlig information. Samtlig aktivitet i systemet loggas och sparas.

  • -Jag ser med tillförsikt fram emot att få denna fantastiska möjlighet att tillsammans med Mindmancer och Tieto Healthcare & Wellfare får leverera en unik lösning och paketering som verkligen gör en stor skillnad inom äldreomsorgen, och detta till Nacka Kommun som ligger i framkant när det handlar om att leverera en riktig god omsorg till de äldre invånarna/kunderna i kommunen säger Magnus Cederström på Vital Integration
  • -Detta är ett helt nytt sätt att inom ramen för LoU upphandla dessa typer av tjänster och funktioner, varje investerad krona ger fem kronor tillbaka enligt Myndigheten för Delaktighet, MFD under en femårsperiod och oftast snabbare. Vi befäster nu vår etablering som en av de ledande aktörerna inom digital Nattillsyn på den nordiska och europeiska marknaden, säger Eric Pettersson, E-Health manager på Mindmancer.

Se bifogad länk från Myndigheten för Delaktighet: http://www.mfd.se/valfardsteknologi/kunskapsstod-och-verktyg/implementering-av-valfardsteknik/

Ett stort antal kommuner förväntas inom den närmaste tiden att införa digital Nattillsyn, såväl i Sverige som i Europa. Mindmancers marknadsledande position och unika patent för intelligenta övervakningssystem gör MindCare™ till det naturliga valet i denna viktiga omställning.

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är optimerade för att detektera mänsklig aktivitet. Vi arbetar med självlärande system och artificiell intelligens ursprungligen baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand samt att skapa trygghet i allt från skolor till nattillsyn i hemmet. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on June 14, 2017.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.