Skip to main content

Valberedningens förslag till beslut

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2015 16:00 CET

Valberedningen representerar sammantaget 50,95 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers Innovation), Mats Enegren (representant för Almi Invest Fond SI AB och Almi Invest AB), Johnny Berlic (VD och styrelseledamot i Mindmancer AB (publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)) har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-9 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Mindmancer AB (publ) den 14 april 2015:

    Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid årsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

    Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller fem och ett halvt (5,5) inkomstbasbelopp (58 100 kronor för 2015) att fördela inom sig. Till revisorn beslutades arvode enligt löpande räkning.

    Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisorer Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter enligt bolagsordningen. Valberedningen föreslår att det förblir fem (5) styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna:

    Hans Ljungkvist, Göran Wolff, Åke Johansson och Johnny Berlic samt nyval av Johan Zetterström som styrelseledamot. Styrelseledamot Mats Enegren har avböjt omval. Hans Ljungkvist föreslås omväljas som ordförande för styrelsen. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.