Video -

Han säkrar att morgondagens verksamhetsutvecklare har kunden i fokus

Göran Crafoord är en av anledningarna till att välja IRM:s utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare. Ser du behov av förändring i verksamheten? Vill du vara med i teamet som utvecklar och förbättrar arbetssätt och erbjudanden? Ta chansen och säkra en av platserna på höstens utbildningsomgång. Du får all den kunskap och de verktyg du behöver för framgångsrik verksamhetsutveckling.
  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .mp4
  • Videolängd: 1:16
Ladda ner

Ämnen

Taggar


<p>Vi erbjuder våra kunder stöd i verksamhets- och it-utvecklingens alla faser. Genom affärsmodellering för att utveckla din affärsmodell. Genom tjänstedesign och verksamhetsutveckling för att forma kundresor och effektiva leveranser. Inom verksamhetsarkitektur genom att säkerställa en stabil, funktionell och visuell informationsstruktur. </p><p>Vi verkar för god datakvalitet och en välstrukturerad informationsarkitektur som tar tillvara och återanvänder den informationsresurs som ett företag har. Inom kravspecificering genom att ta fram ett kommunikativt underlag för krav och kravprioriteringar såväl inom den egna verksamheten som med leverantörer. I fasen för realisering och systemutveckling konstruerar och anpassar vi system för våra kunders många olika verksamheter. </p><p>IRM har utfört uppdrag i de flesta branscher och har ett omfattande strukturkapital att tillgå. Våra konsulter har högskoleutbildning och den genomsnittliga yrkeserfarenheten överstiger tio år. De anlitas även flitigt som projekt- och seminarieledare liksom föredragshållare och utbildare inom universitet, högskola och yrkesutbildningar. </p><p> IRM har sitt säte i Stockholm men våra konsulter är verksamma både inom och utanför Sveriges gränser.</p>

Presskontakt

Jane Theobald

Jane Theobald

Presskontakt 08-58501100
Linda Lilliesköld

Linda Lilliesköld

Presskontakt Digital kommunikatör 0858501100