Skip to main content

Astma- och allergisäkrad husgrund med totalskydd mot mögel och markradon

Nyhet   •   Jan 13, 2016 13:50 CET

Enligt Karolinska Institutets utredning ökar risken för att utveckla astma och allergi med 30-50% på grund av mögelsporer i innomhusmiljön

Hög luftfuktighet ökar risken för fuktskador i byggnadskonstruktionen. Mögel är en indikator på ohälsosam miljö. Studier visar att fukt- och mögelskador kan öka risken för astma, luftvägsbesvär och allergi med 30-50 %. Men också besvär i ögon, näsa och hals. Isolergrund

Mögel kommer både från mögelsporer i marken och tillväxt i otäta och fuktiga husgrunder

Det finns två orsaker till att lukt och mögelsporer tränger upp via diffusa öppninga i golvbjälklaget på otäta husgrunder. Det viktiga är att din husgrund är tät och provtryckt för att de inte ska kunna sugas upp genom husgrunden på grund av undertryck från ventilation och värmesystem.

  • Mögelsporer finns naturligt i marken. Om husgrunden är otät (plintgrund och ej typgodkända krypgrunder) sugs dessa mögelsporer upp till inohusmiljön via det undertryck som uppstår av ventilation och värmesystem.
  • Används plintgrund och otäta husgrunder är risken för tillväxt av mögel i husgrunden stor, när de följer utomhusklimatet upp till 100 % relativ luftfuktighet. Kritisk nivå enligt BBR är max 75% RF.

Typgodkänd Isolergrund uppfyller alla krav från BBR och ger dig ett totalskydd mot mögel och radon från både mark och husgrund

Typgodkänd Isolergrund är en tät och provtryckt husgrund som uppfyller Boverkets Byggregler och ger dig en garanti för att mögeltillväxt, mögelsporer och markradon inte ger dig ohälsa på grund av husgrunden.

Läs hela rapporten från Karolinska institutet här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy