Skip to main content

Höstfägring, friska vindar och krispig temperatur

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 10:57 CEST

Sommaren var kort...

Nu är vi snart inne i fjärde kvartalet och vår unika svenska natur har bytt om till vacker, färgrik höstskrud. Vi bjuds nu dagligen på friska vindar och markant krispigare temperatur. För de som prioriterat rätt bygginsatser har nu en välisolerad och tät fastighet med obrännbar och trygg glasull i väggarna när det blåser kallt. Varje kall dag sparas det pengar under denna årstid.

På ISOVER har vi hög aktivitet och marknaden fortsätter att erbjuda våra kunder och byggentreprenörer en god sysselsättning.

I höstens nyhetsbrev har vi en hel del att dela. De nya energikraven från BBR är släppta. Vi har gjort ett reportage om ett flerbostadshus i Kinna där man fick bukt med både fuktangrepp och kraftigt minskade energiförbrukningen. Vi har bland annat även lanserat ett nytt beräkningsprogram till Saint-Gobain Silent Wall och fått både nya och ”återvunna” kollegor. Sist men inte minst har vi även invigt vårt nya ”Saint-Gobain Habitarium” i Stockholm – ett kompetenscentrum för hållbart byggande och komfortfrågor.

Reportage: Flerbostadshus fick nytt liv med ISOVERs isolerlösningar i glasull

Projektet som från början var en fasadrenovering växte då man upptäckte omfattande fuktangrepp och frostsprängningar i fasaden som krävde en helt ny genomtänkt konstruktion. Valet föll på en fasadlösning med 95 + 120 mm ISOVER Glasull och ISOVER Fasadskiva P 31 – en lösning som även sänkte provtryckningsresultatet till 0,16 och energiförbrukningen med 50 procent. Läs mer…

Nya energikrav i byggreglerna — ISOVER har hjälpmedel och lösningar

Den 1 juli 2017 trädde BBRs nya energikrav i kraft. Det nya begreppet primärenergital har införts. Med anledning av de europeiska kraven på nära-nollenergibyggnader har Boverket reviderat energikraven i BBR avsnitt 9 ”Energihushållning”. Flera ändringar görs jämfört med tidigare krav, exempelvis tas kravet på byggnadens specifika energianvändning bort och ersätts av krav på primärenergital. Läs mer…

Svenska NNE-krav 2017 och 2021

Boverket har under detta år haft första förslaget på de svenska kraven på nära-noll-energibyggnader ute på remiss. ”NNE-kraven” som de också kallas, kommer i två steg. Först en omläggning av terminologin 2017 så den motsvarar energiprestandadirektivets terminologi, senare en skärpning i form av en tuffare viktningsfaktor för el-användning 2021. Läs mer…

Projektanpassa ”tyst” yttervägg med nytt digitalt verktyg

2016 lanserades Saint-Gobain Silent Wall, en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga bostäder i trafikbullerutsatta områden, upp till 68 dB, och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus (Ljudklass B). Nu lanserar Saint-Gobain ett digitalt verktyg som gör det enkelt att anpassa Silent Wall beroende på projekt. Läs mer…

Intervju med ISOVERs nya MD, Martin White

Den 1 april 2017 tillträdde Martin White tjänsten som Managing Director på ISOVER. Vi gjorde en intervju ett par månader in i uppdraget och fick ta del av hans reflektioner hittills, framtida visioner för företaget och en hel del annat intressant – både från hans yrkeskarriär och lite mer personligt. Läs mer…

Ny produktchef för lösull, tak och tillbehör

Det är med stor glädje vi alla på ISOVER hälsar Birgitta Rydén välkommen tillbaka till oss som Produktchef. Läs mer…

Ny Distriktschef Bygg i Småland och Östergötland

Vi kan även meddela att Kristian Möller tillträder som Distriktschef Bygg från och med den 1 augusti, med ansvar för Småland och Östergötland. Läs mer…

Seminarier på Saint-Gobain Habitarium – kompetenscentret och mötesplatsen för dig i byggbranschen

Saint-Gobain Habitarium är en mötesplats och ett kompetenscenter för alla som är intresserade av hållbart byggande och inomhusmiljöns betydelse för människors liv och hälsa. På plats finns också ett showroom där vi visar flera goda exempel som är både klimatkloka och hälsosamma. Läs mer…

Kostnadsfri utbildning för Energibyggare

Med skärpta krav på energieffektivitet i byggnader och installationer, efterfrågas en höjd kompetens ute på byggarbetsplatserna. Läs mer…

Vi önskar en härlig höst! P.s. Glöm inte att du även hittar oss på LinkedIn.

Johan Larsson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy