Skip to main content

Taggar

Allt du behöver veta om SCORE

Allt du behöver veta om SCORE

Dokument   •   2018-09-27 15:41 CEST

SCORE utvärderar byggproduktens hållbarhetsprestanda genom hela livscykeln

Miljövarudeklaration/EPD: ISOVER Vario® Xtra
Produktguide Teknisk isolering 2018

Produktguide Teknisk isolering 2018

Dokument   •   2018-05-29 13:31 CEST

Vi har gjort en del förändringar i vårt produktsortiment för teknisk isolering och presenterar här vår nya Produktguide för 2018. Som en del redan känner till så jobbar ISOVER med tre typer av mineralull: glasull, ULTIMATE och stenull. Glasullen kännetecknas av lätta produkter med mycket bra lambdavärden. Läs mer om detta i produktguiden!

Produktguide Byggisolering 2018

Produktguide Byggisolering 2018

Dokument   •   2018-05-29 13:28 CEST

Vi är stolta att kunna presentera en rad nya produktlanseringar 2018 – samtliga i linje med vår strävan att möta marknadens efterfrågan av både effektivare isolering samt produkter och tjänster som ger en effektivare byggarbetsplats. Lätta att arbeta med, helt enkelt!

Saint-Gobain Silent Wall EPD för träkonstruktion

Nu finns två officiella EPDer (Miljövarudeklarationer) som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Saint-Gobain Silent Wall EPD för stålprofiler

Nu finns två officiella EPDer (Miljövarudeklarationer) som visar på fördelarna med vägglösningen även ur ett hållbarhetsperspektiv.

ISOVER InsulSafe® - det säkra valet

ISOVER InsulSafe® - det säkra valet

Dokument   •   2018-04-05 11:50 CEST

Obrännbar och EPD-deklarerad lösullsisolering av återvunnet glas. När du ska välja rätt lösullsisolering till vinden, bjälklaget, snedtaket eller ytterväggen. Snabb återbetalning på investeringen och minimal energianvändning.

Kompakta tak med ISOVER InsulSafe® och ISOVER Vario® Xtra

Spara plats, pengar och tid. Bygg och renovera energismart med ISOVER Vario® Xtra – en smart, variabel ångbroms som gör det möjligt att bygga energieffektiva snedtakskonstruktioner utan luftspalt. ISOVER Vario® Xtra möjliggör kompakta takkonstruktioner i hela Sverige.

ISOVER PLUS+

ISOVER PLUS+

Dokument   •   2018-04-05 11:53 CEST

Ett rationellt, fasadbärande isoleringssystem med glasull för ytterväggskonstruktioner i massivträ, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong. Systemet har låg vikt, få komponenter och hög prestanda. Både för nybyggnation och renovering.

ISOVER Taklamell 39 - det ”gula guldet” på taket

Ett hårt och styvt lamellblock av obrännbar glasull och ingår i ett system som med sin låga vikt möter dagens funktionskrav för låglutande tak. Systemet består även av ett toppskikt som fördelar kompressionsstyrkan över hela ytan.

Moderna energikrav kräver optimerade konstruktioner

ISOVER visar flera exempel på optimala ytterväggslösningar med ventilerad träfasad som möter förväntningar och krav på konstruktionen. Dessa inkluderar energieffektivitet, ljudkomfort, brandsäkerhet och fuktsäkerhet som erhålls om du från början har en helhetssyn på projekteringen och en modern arbetsgång.

Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 14/0415) Fire protection of load bearing steel structures

ISOVER är först ut i Sverige med ett mineralullsbaserat system för brandskydd av bärande stålkonstruktioner testat enligt den senaste standarden EN 13381-4:2013. Systemet har också Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 14/0415).

Broschyr: ISOVER FireProtect® 150 - Brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect® är ett mycket enkelt, effektivt och tillförlitligt system för att begränsa temperaturhöjningen i en bärande stålkonstruktion och därmed förlänga dess brandmotstånd. ISOVER FireProtect® hjälper därför till att rädda liv och skydda egendom vid händelse av brand.

Produktguide Teknisk isolering 2017

Produktguide Teknisk isolering 2017

Dokument   •   2017-06-15 10:32 CEST

Vi har gjort en del förändringar i vårt sortiment för teknisk isolering och vill presentera några nyheter i vår nya produktguide.

Inbjudan till seminarium om ljudkomfort hos Saint-Gobain Sweden

Forskning visar att en god ljudmiljö är en förutsättning för människors hälsa. När nu drygt 700 000 bostäder ska byggas fram till år 2025 är det viktigt att det blir rätt från början. Därför bjuder vi på Saint-Gobain Habitarium in till frukostseminarium där du får tips om olika lösningar för att säkerställa hur du skapar bostäder med en god ljudmiljö i bullerutsatta stadsmiljöer.

Flerbostadshus i trä - med miljöanpassade och brandsäkra isolerlösningar

Det ska byggas snabbt, billigt och för alla. Samtidigt ska det vara hållbart, brandsäkert och med bra ljudmiljö. Är detta verkligen möjligt? Kan vi förena alla miljö- och kvalitetskrav samtidigt som det ska gå snabbt och vara lönsamt? Vi tror det är möjligt och vi visar våra förslag på tekniska och miljöanpassade lösningar för hållbar och brandsäker isolering av flerbostadshus i broschyren.

Bygg mer för fler och minska CO2‐utsläppen – en omöjlig ekvation?

Det var rubriken på Saint‐Gobain AB, ISOVERs seminarium i Almedalen. Det diskuterades varför omställningen till att bygga i lätta konstruktioner går så långsamt trots att tekniken finns och de miljömässiga fördelarna är stora. Hur vi ska kunna bygga 710.000 nya bostäder och samtidigt klara de tuffa klimatmål som politikerna enats om? Vilken roll har byggmaterialen och byggprocessen?

Program A4 Almedalen 2016

Program A4 Almedalen 2016

Dokument   •   2016-06-21 10:29 CEST

Återigen samlas Saint-Gobainföretagen, ISOVER, Weber, Gyproc och Ecophon i Samhällsbyggararenan i Almedalen, Visby och välkomnar alla att komma och lyssna till en serie seminarier och debatter med forskare, myndigheter, beställare och representanter från byggbranschen.

Programfolder Almedalen 2016

Programfolder Almedalen 2016

Dokument   •   2016-06-13 10:28 CEST

Återigen samlas Saint-Gobainföretagen, ISOVER, Weber, Gyproc och Ecophon i Samhällsbyggararenan i Almedalen, Visby och välkomnar alla att komma och lyssna till en serie seminarier och debatter med forskare, myndigheter, beställare och representanter från byggbranschen.

EPD för ISOVER InsulSafe® - lösull

EPD för ISOVER InsulSafe® - lösull

Dokument   •   2016-04-15 11:43 CEST

Som ett led i vår strävan att bidra till ett hållbart byggande och öka möjligheten för våra kunder att korrekt utvärdera produkter ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har vi på ISOVER tagit fram ytterligare en EPD (Environmental Product Declaration), nu för vår obrännbara glasullsprodukt för lösullsisolering, ISOVER InsulSafe®.