Skip to main content

Ännu en sänkning av lambdavärdet från ISOVER - tjockisolering ett minne blott

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 14:35 CET

Saint-Gobain ISOVER återigen först med att sänka lambdavärdet på isolerprodukter i sitt standardsortiment. Från 0,036 till 0,035. Tjockisolering ett minne blott.

Skärpta krav på energieffektivt byggande kommer att bli en viktig del i kommande versioner av Boverkets byggregler. Varje samhälle står inför den stora utmaningen att lösa energifrågan. Byggsektorn kan i det arbetet åstadkomma mycket gott och av de många metoder som bidrar till ett energisnålt byggande är effektiv isolering en av de mest självklara. Av Sveriges totala energianvändning står bostäder och lokaler för nästan 40 procent. Utrymmet för förbättringar är därför stort.

För att kunna möta de nya kraven sänker därför ISOVER lambdavärdet på några av sina breda och storsäljande isoleringsprodukter från och med februari 2014. Från lambda 0,036 till lambda 0,035, vilket skapar en ny branschstandard. Med lägre lambdavärden kan byggföretagen nu både renovera och bygga mer hållbart för framtiden. Först ut med lambda 0,035 är UNI-skiva 36->35 och Träregelskiva 36->35 som lämnar standardsortimentet och skapar ett nytt Premiumsortiment. Fler produkter med sänkt lambdavärde lanseras löpande under 2014 och 2015.

Därmed sätter företaget i skånska Billesholm också en ny branschnorm för det viktiga lambdavärdet på isoleringsprodukter. Förra gången detta skedde var 2006. Även den gången var det ISOVER som ledde teknik- och materialutvecklingen. Företaget lanserade då lambda 0,036 som det nya standardvärde övriga aktörer i branschen senare anpassade sig efter.

– En effektivare energibesparing samt minskade CO2 utsläpp från byggnader är givetvis den största vinsten med ett sänkt lambdavärde. Men det ger även en rad positiva mervärden till byggprocessen och den färdiga byggnaden. Det öppnar nya möjligheter att bygga tunnare väggar och smäckrare takkonstruktioner utan att isoleringseffekten minskar. Boytan kan ökas och den totala byggekonomin blir bättre. Detta attraherar både arkitekter och byggare, säger Patrik Andersson, Marknads- och utvecklingsdirektör på Saint-Gobain ISOVER AB.

ISOVERs satsning på ett energieffektivt och hållbart byggande för framtiden är givetvis också ett svar på bostadsköparnas ökade medvetenhet om vad bra isolering gör för miljön, både inne i bostaden och i ett större globalt perspektiv.

– Självklart styrs vår utveckling inte bara av institutionella krav och byggregler. Vi lägger örat mot marken och lyssnar förstås till de som faktiskt ska bo i de hus och fastigheter där våra produkter ska göra nytta i många decennier framöver, säger Birgitta Ryden, Produktchef på Saint-Gobain ISOVER. Sänkningen av lambdavärdet är en av flera viktiga pusselbitar i vår ambition att spela en central roll för ett hållbart byggande.

 

Saint-Gobain ISOVER AB, som är en del av Saint-Gobain ISOVER Scandinavia, marknadsför produkter under namnet ISOVER och är landets största och ledande leverantör av isolermaterial. Företaget har fabriker i Billesholm i Sverige och i Vamdrup i Danmark. Saint-Gobain ISOVER Scandinavia har ca 580 anställda, varav ca 380 är placerade i Sverige. År 2012 omsatte Saint-Gobain ISOVER AB drygt 870 miljoner SEK. Verksamheten ingår i den franska koncernen Saint-Gobain, som består av mer än 1.400 konsoliderade företag med drygt 192.000 anställda och som har tillverkning i 64 länder över hela världen. År 2012 hade Saint-Gobainkoncernen en omsättning på ca 43 miljarder Euro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy