Skip to main content

Fem konkreta åtgärder för IT i skolan

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 08:05 CEST

Idag torsdagen den 4 juli, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenteras ”Beslutsboken” - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig
spridning av IT i skolundervisningen. Bakom rapporten står
IT&Telekomföretagen inom Almega och Stiftelsen Datorn i utbildningen.

Beslutsboken ger konkreta förslag inom fem områden: Etablering av regionala kunskapscenter, satsning på skolledarkompetens, ett digitalt lärarlyft, modernisering av lärarutbildning samt samordning av forskning kring användning av digitala verktyg och arbetssätt.

– Även om IT-användningen nu äntligen börjar komma igång ute i skolorna görs inte satsningar på ett systematiskt vis i alla skolor och kommuner, säger Peter Becker vid Datorn i utbildningen, en av medförfattarna till rapporten. Det behövs en samordning så att investeringar i nya verktyg
sker på ett genomtänkt sätt, med kompetensutveckling och digitalt innehåll.

I rapporten lyfts flera inspirerande exempel fram, bl.a. rörelsen bland lärare kring skriv- och lässtart med digitala verktyg, liksom klassers delade skrivande i bloggar och nytänkande kring undervisningsformer med ”vända klassrum”.

– För att Sverige ska fortsätta vara en av världens främsta IT-nationer är det avgörande att framtidens arbetskraft har digital kompetens av toppklass, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och den andre medförfattaren till rapporten. Användning av modern teknik och
digitala arbetssätt måste därför genomsyra hela skolan, avslutar Fredrik von Essen.

Rapporten finns att ta del av i sin helhet på vår webbplats:
http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/rapporter_1/beslutsboken

Eller ladda hem rapporten direkt under ”relaterade dokument”.

Seminariet från Almedalen kommer att livesändas via vår
webbplats med start kl. 13.00, torsdagen den 4 juli. Sändningen går självklart
också att ta del av i efterhand. http://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/almedalen-2013


Kontakt:

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 70 57 fredrik.vonessen@almega.se

Peter Becker, Datorn i utbildningen,
tel. 070-710 44 53, peter.becker@diu.se

Ellinor Bjennbacke, kommunikationschef, IT&Telekomföretagen,
tel. 08-762 69 60, ellinor.bjennbacke@almega.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000
medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på
www.itotelekomforetagen.se

Stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen är en oberoende och icke-vinstdrivande stiftelse verksam sedan 20 år vars syfte är att utveckla svensk skola i med IT som katalysator.  Stiftelsen DIU ger ut tidskriften DIU, Sveriges pedagogiska specialtidskrift kring IT och lärande, arrangerar seminarier och studieresor, och driver sedan 2009 den årliga nationella konferensen Framtidens lärande – här och nu! Läs mer på www.diu.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera