Skip to main content

IT&Telekomföretagen överens med Unionen om nya treåriga avtal för både IT- och telekomsektorn

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2017 13:00 CEST

IT&Telekomföretagen har idag tecknat avtal med Unionen för både IT- och telekomsektorn.

Avtalen är treåriga och gäller från och med 1 april 2017 t o m 31 mars 2020. Avtalen innebär löneökningar för Unionens medlemmar med 2,2% från den 1 april 2017, 2.0 % från den 1 april 2018 respektive 2,3 % från den 1 april 2019. Detta inkluderar avsättning till Flexpension om totalt 0,4% vilket tidigare överenskommits om.

Parterna har vidare enats om att tillsätta fyra arbetsgrupper som under avtalsperioden gemensamt kommer att se över möjligheter till utökade Individuella överenskommelser kring arbetstider, löneavtal och löneprocess samt kompetensutveckling och omställning.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått treåriga kollektivavtal. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega. Vi ser också positivt på att vi nu kan påbörja ett betydelsefullt utvecklingsarbete inom de utpekade områdena, fortsätter David. 

Totalt omfattar avtalen ca 75 000 medarbetare inom IT- och telekomsektorn.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera