Skip to main content

Konfliktvarsel mot IT&Telekomföretagen

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 14:03 CEST

Seko har varslat om stridsåtgärder från och med onsdagen den 25 april kl 00.00 mot IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde telekom. 

Seko har varslat om total arbetsnedläggelse. Varslet berör ett stort antal medlemmar vid nio företag som tillsammans utgör stora delar av telekomsektorn.

– Anledningen till varslet är att vi inte kunnat komma överens om nya löner och anställningsvillkor. Sekos krav på löneökningar ligger klart högre än de uppgörelser som träffats i övrigt på arbetsmarknaden, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef IT&Telekomföretagen, i en kommentar.

– Seko vill också återgå till en föråldrad löneavtalskonstruktion med individgarantier som vi kom överens om att lämna och gå ifrån i avtalsförhandlingarna 2010. Vi är övertygade om att den bästa löneavtalskonstruktionen, för alla parter, bygger på att lön sätts i relation till hur medarbetaren uppfyllt de individuellt uppsatta målen, fortsätter Kristina Karmestedt.

Seko kräver dessutom, förutom en generell höjning av lägstalönerna, att det införs höga lägstalöner specifikt för gruppen tekniker med yrkesutbildning. Dessutom kräver man begränsningar av arbetsgivarnas möjlighet att visstidsanställa.

– Sammantaget skulle Sekos ovannämnda krav begränsa företagens möjligheter till att bedriva en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet, avslutar Kristina Karmestedt.

Medlare från Medlingsinstitutet kommer nu att kopplas in för att försöka hitta en lösning och därmed undvika att konflikten träder i kraft. 

För ytterligare information

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35 

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

Jonas Milton
VD
Almega
tfn: 08-762 6974

Ellinor Bjennbacke
kommunikationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera