Iteam ska ta fram ett nytt kompetensverktyg för Arbetsförmedlingen. Foto: Studio CA, Samuel Unéus
Iteam ska ta fram ett nytt kompetensverktyg för Arbetsförmedlingen. Foto: Studio CA, Samuel Unéus

Press release -

Iteam och Arbetsförmedlingen i samarbete för snabbare integration

Idag blev det klart att Arbetsförmedlingen väljer Iteam som partner för att ta fram ett digitalt verktyg för asylsökande att kartlägga sin kompetens.

- Det finns idag en syn på asylsökande som en homogen grupp, den bilden vill vi förändra. Vi vet att det finns en lika stor spridning i erfarenhet, utbildning och bakgrund bland våra asylsökande som hos oss som redan bor i Sverige, det blev väldigt tydligt efter att vi skapat appen Competency, säger Christian Landgren, VD Iteam.

I februari 2016 deltog Iteam i ett hackathon anordnat av Refugee Tech som resulterade i appen Competency. Appen har till syfte att synliggöra den kompetens asylsökande kommer hit med genom att de registrerar sina yrkeserfarenheter. Dessa blir sedan blir sökbara för företag och organisationer i närområdet.

- Det ska bli väldigt spännande att få fortsätta det arbete vi påbörjat i och med Competency och ta våra lärdomar och erfarenheter från det projektet till Arbetsförmedlingen. Vi ser även fram emot att få digitalisera en myndighet. Sverige var förr en ledande IT-nation, detta ser vi som ett tecken på att vi kan återta den positionen, fortsätter Christian.

Uppdraget, som Arbetsförmedlingen fått av regeringen, är att erbjuda asylsökande hjälp att kartlägga sin kompetens (utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet) vilket ska leda till en kortare väg till arbete när hen fått uppehållstillstånd. I ett större perspektiv ska detta bidra till att det rekryteringsbehov som finns idag tillgodoses och minskas.

- Det förslag på gränssnitt vi lämnat in till Arbetsförmedlingen bygger på ISO-standarder och användbarhetsprinciper för att garantera hög användarvänlighet och tillgänglighet för människor med olika erfarenheter, bakgrund och datorvana, säger Mimmi Torneus, digital strateg och interaktionsdesigner, Iteam

- Jag ser nu fram emot att vidareutveckla gränssnittet i nära samarbete med både asylsökande, arbetsgivare och ansvariga för integrationsinsatser för att garantera ett system som verkligen kommer till rätta och får de positiva effekter vi hoppas på, avslutar Mimmi.

Första fasen av arbetet beräknas fortgå under 3 månader, därefter lanseras en första version av tjänsten.

Related links

Subjects

Tags

Regions


Iteam digitaliserar företag och organisationer genom strategi, kod och kultur. Företaget grundades 1995 ur en vilja att skapa värde, göra bra saker och ha kul. Idag har Iteam 28 anställda med kunder som Taxi Stockholm, Vimla och Läkare Utan Gränser och har blivit utnämnt av Veckans Affärer till ett av Sveriges Superföretag 2016.