Skip to main content

Dubbelt så stor viktnedgång hos Itrim som hos Viktväktarna

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 11:00 CET

Studie av Itrims viktminskningsresultat presenteras på Läkarstämman - Dubbelt så stor viktnedgång som hos Viktväktarna efter ett år

På läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29 november presenteras en studie om resultaten av kommersiell viktminskning (Itrim) vid sektionen för obesitasforskning. Studien visar att de kunder som genomfört Itrims viktminskningsprogram gått ner i snitt 11.7 kg efter ett år. Dessutom är det förhållandevis många kunder som fullföljt programmet (73,2 %).

Studien är genomförd av Erik Hemmingsson (Karolinska Institutet), Johan Sundström (Uppsala Universitet) och Claude Marcus (Karolinska Institutet)

Om man räknar med ett s.k. nollresultat för de som inte deltagit i ettårsuppföljningen (intention-to-treat analys) blir viktminskningen i snitt 8.6 kg. Som jämförelse finns en annan välgjord studie med intention-to-treat analys (Hescka et al., JAMA, 2003) av Viktväktarnas program. Denna studie fann att Viktväktarnas program ledde till 4.3 kg viktminskning efter ett år.

På Itrim erbjuds kunderna en helhetslösning inom motion och viktminskning.

Programmet fokuserar på en sund kombination av mat, motion och motivation i form av personligt stöd och grupputbildning. Varje franchisetagare har sitt eget center med motionsanläggning och kursverksamhet där kunden antingen blir viktminskningskund eller motionskund. Vid start utarbetar kunden en personlig viktminskningsplan tillsammans med sin hälsorådgivare. Individuella uppföljningar av kundens framsteg sker frekvent i början, och därefter var sjätte månad.

- Itrims program baseras på de faktorer som flertalet studier identifierat som avgörande för att uppnå varaktig viktminskning. Av central betydelse är att man inledningsvis snabbt går ner i vikt, långsiktighet, fysiska möten, individanpassade kost- och motionsplaner samt regelbundna uppföljningar. Och - inte minst – att man motionerar regelbundet, säger Erik Hemmingsson, överviktsforskare och programansvarig på Itrim.

Det är framförallt två vetenskapliga studier som har format Itrims program. Den ena utfördes i USA, kallad National Weight Control Registry Study (NWCR, www.nwcr.ws).

Lite förenklat är NWCR en kartläggning av individer som, med olika metoder, framgångsrikt lyckats behålla minst 14 kilos viktminskning i ett år eller längre. De vanor som förenade studiedeltagarna var tydliga: de åt mycket fiber och begränsat av fett och socker, de vägde sig regelbundet och/eller hade koll på sitt midjemått, de hade en stabil måltidsordning (frukost, lunch, middag, och mellanmål) samt motionerade dagligen.

Den andra studien är en omfattande svensk sammanställning över åtgärder för att behandla fetma, som gjordes 2002 av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, www.sbu.se). SBU-rapporten visar att bäst långsiktig viktminskning hade de som motionerade regelbundet, hade snabbt viktminskning i början samt deltog regelbundet i ett långsiktigt stödprogram.

För ytterligare information kontakta: Erik Hemmingsson, mob: 0707-552704. Eller Sofia Heurlin, informationsansvarig, mob: 0707-263301. På www.itrim.se /Pressrum/ finns nedladdningsbara personbilder och träningsbilder från Itrim-center.


Itrim Sverige AB, etablerat 2003, är en svensk franchisekedja inom motions- och viktminskningsbranschen.

Det finns idag 12 Itrimcenter i Sverige. Nio nya center är under uppstart och man planerar att växa med ett center i månaden under 2007. Programansvarig på Itrim är Erik Hemmingsson som även forskar om övervikt vid Karolinska Institutet. För att kvalitetssäkra viktminskningsprogrammet har Itrim ett expertråd där Professor Claude Marcus och hjärtspecialist Docent Johan Sundström ingår. Idag finns Itrim på följande orter; I Stockholm: Enskede, Liljeholmen, Sickla, Täby och Åkersberga. I Göteborg: Nordstan och Mölndal. I Malmö: Jägersro. I övriga landet: Eskilstuna, Linköping, Motala och Västerås.

Studien av Itrims viktminskningsresultat presenteras på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006, sektionen för obesitasforskning. Presentation äger rum onsdag 29 november som del av förmiddagspasset kl 09.15-12.30. Om du vill ta del av studien kontakta sofia.heurlin@itrim.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.