Skip to main content

Industriföretagare tveksamma till ny regionindelning

Nyhet   •   Maj 09, 2016 08:30 CEST

IUC Z-GROUP har genomfört en mindre enkät bland sina delägare för att undersöka opinionen kring förslaget att slå samma de nordliga länen till en storregion. Av de 53 tillfrågade inkom 18 svar, vars fördelning redovisas i sin helhet i den bifogade länken. En konklusion som kan dras av enkätsvaren är att det råder stor tveksamhet hos företagare inför vad en eventuell sammanslagning skulle medföra för konsekvenser, samt att företagen saknar information kring vad en storregion egentligen innebär rent praktiskt. 

Som representant för ovanstående företag, kommer IUC Z-GROUP bjuda in till ett samtal med beslutsfattare för att kunna ha en konstruktiv dialog i frågan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.