Skip to main content

BioLNG Euronet ska driva på utfasningen av fossila bränslen inom Europas vägtransporter med LNG

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2018 10:00 CET

IVECO Stralis NP 460 hk - LNG

KATOWICE – BioLNG EuroNet aviserar att man tänker arbeta för en fortsatt ökad användning av LNG (liquefied natural gas – flytande naturgas) som bränsle för vägtransporter i hela Europa med en ny infrastruktur som ska garantera framgång på lång sikt och införande i stor skala i Europa.

Konsortiet omfattar Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe genom varumärkena IVECO Capital och Nordsol och de kommer var och en att genomföra individuella aktiviteter för 2 000 fler LNG-lastbilar på vägarna, 39 LNG-tankstationer samt uppförandet av en produktionsanläggning förbio-LNG i Nederländerna.

LNG-stationerna ska ingå i ett paneuropeiskt nät och kommer att byggas i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen och Spanien. Stationerna kommer att placeras med cirka 40 mils mellanrum längs de största trafikkorridorerna från Spanien till östra Polen.

”Eftersom LNG har blivit ett alltmer prisvänligt bränsle för tunga godstransporter lär den utgöra en viktig energikälla i takt med att sektorn utvecklas”, sade Istvάn Kapitάny, Executive Vice President, Shell Retail. ”Shells målsättning är att erbjuda våra kunder mer koldioxidsnål energi och de nya LNG-stationerna är en viktig pusselbit i sammanhanget. Jag ser fram emot när detta viktiga nät av tankstationer kan välkomna de europeiska kunderna under de närmaste åren.”

”I detta program ingår tankstationer, framställning av biobränsle samt de subventioner som krävs för att progressiva kunder ska investera i lastbilarna trots den extra initiala kostnaden”, sade Jonas Nordh, Director, Sustainable Transport Solutions, Scania. ”Medan LNG, som sänker CO2-utsläppen med upp till 20 procent, är mer allmänt tillgänglig i dag, kommer biogas, som sänker CO2-utsläppen med över 90 procent, att blandas i naturgasen i allt större utsträckning och biogasproduktionen kommer att öka snabbt.”

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, sade: ”Det här projektet öppnar möjligheter för en smidig övergång till en cirkulär ekonomi baserad på energiproduktion från avfall. Detta möjliggör till och med negativa utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning. Tack vare projektets finansiering kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att ställa om sina vagnparker till LNG genom IVECO Capitals konkurrenskraftiga finansierings- och leasingprogram, öka antalet naturgasfordon i Europa och bana väg för en hållbar transportbransch.”

Bio-LNG-anläggningen ska producera 3 000 ton bio-LNG per år och kommer att använda biogas framställd av organiskt avfall. Gasen ska säljas till slutanvändarna via LNG-nätet.

”Med hjälp av bio-LNG kommer LNG att bli framtidens energikälla för den breda transportsektorn”, sade Jerom van Roosmalen, en av grundarna av Nordsol. ”Bio-LNG är ett rent, säkert och förstklassigt biobränsle som Nordsol är beslutet att göra allmänt använt och lättillgängligt till ett rimligt pris. Vårt bio-LNG-koncept är uppbyggt kring denna målsättning och vi ser fram emot att förverkliga denna expansion tillsammans med våra partner i konsortiet.”

BioLNG EuroNet har som ambition att i framtiden gå ännu längre med utbyggnaden av LNG som ett bränsle för Europas vägtransportsektor.

Information till redaktörer

  • BioLNG Euronet-projektet samlar huvudaktörerna på den europeiska marknaden: Shell, DISA, Nordsol, Scania och IVECO. Dessa projektpartner vill hjälpa Europeiska unionen att nå målet om en 60-procentig sänkning av CO2-utsläppen fram till år 2030 genom att initiera en långsiktig utfasning av de fossila bränslena inom de tunga vägtransporterna på det europeiska fastlandet.
  • Bio-LNG-anläggningen som ska byggas i Nederländerna ska omvandla biogas från organiskt avfall till biologiskt baserad LNG (bio-LNG). Användningen av smarta, nyskapande och patenterade tekniker i kombination med finansiellt stöd och stabiliserad försäljning av bio-LNG gör Nordsols plan unik. Det ger Nordsol möjlighet att bygga upp och driva sina egna bio-LNG-anläggningar tillsammans med biogasproducerande partner med en solid affärsstuktur i ryggen.
  • De 2 000 nya tunga LNG-lastbilarna ska leasas ut till slutanvändarna genom konkurrenskraftiga program för finansiering och lastbilstransporter i syfte att minska kostnaderna. Det är bara de extra kostnaderna för en LNG-lastbil jämfört med en diesellastbil som kommer att finansieras. Den genomsnittliga stödberättigande kostnaden för varje LNG-lastbil begränsas till högst 30 000 euro.
  • Energitätheten hos bio-LNG gör att lastbilarna kan köra längre sträckor och därmed bättre möta transportföretagens nuvarande och framtida behov. Tack vare användningen av industriellt organiskt avfall blir CO2-utsläppen mycket lägre än CO2-utsläppen från traditionella bränslen. Bio-LNG är viktig för att nå det långsiktiga målet om en ytterligare minskning av koldioxidutsläppen för Europas vägtransportsektor fram till år 2030. Bio-LNG ger så gott som inga svavelutsläpp och reducerar NOx- och partikelutsläppen.
  • Varje medlem i BioLNG EuroNet-konsortiet får bidrag från EU till 20 % av kostnaderna.
  • EU-anslagen till BioLNG EuroNet-medlemmarna ges inom ramen för infrastrukturprojektet CEF (Connecting Europe Facility).
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen fastställer gemensamma åtgärdsramar för utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen inom Europeiska unionen och för en minskning av transporternas miljöpåverkan. Det anger minimikrav för uppbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen, bland annat LNG (flytande naturgas) och CNG (komprimerad naturgas).
  • Mer information om BioLNG EuroNet finns på konsortiets webbplats: https://biolngeuronet.eu/

IVECO är ett bolag i koncernen CNH Industrial N.V., en global ledare inom kapitalvarusektorn som är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) och på den italienska börsens Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga nyttofordon och entreprenadfordon.

Det stora produktutbudet omfattar Daily, med en totalvikt på 3 till 7,2 ton, Eurocargo på 6 till 19 ton, Trakker (speciellt för terränguppgifter) samt Stralis på över 16 ton. Dessutom tillverkar koncernen, under namnet IVECO Astra, entreprenadfordon, styva och ledade dumprar samt specialfordon.

IVECO har över 21 000 anställda runtom i världen som tillverkar fordon med hjälp av de senaste teknologierna i sju länder i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika. 4 200 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support överallt där ett IVECO-fordon är i arbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.