Tre av IVECO´s gasfordon. Eurocargo, Stralis  och Daily som visas på Lastbil 2018 i Jönköping.
Tre av IVECO´s gasfordon. Eurocargo, Stralis och Daily som visas på Lastbil 2018 i Jönköping.

Pressmeddelande -

IVECO´s gasfordon i fokus på Lastbil 2018

IVECO:s innemonter vid Lastbil 2018 på Elmiamässan i Jönköping kommer att vara ett lågutsläppsområde – 100 procent dieselfritt – och visa upp ett fullständigt utbud av alternativa CNG- och LNG-fordon tillgängliga på marknaden idag för alla uppdrag, från passagerartransporter till fjärrgodstransporter.

IVECO`s Brand President Pierre Lahutte och Håkan Jönsson, business director för Iveco North Europe & Baltics, kommer att hålla en presskonferens onsdagen den 22 augusti, klockan 11.30 i IVECO´s innemonter: D02:72.

IVECO kommer att delta i den 19:e upplagan av Lastbil 2018, det viktigaste och största evenemanget för nyttofordonsbranschen i Norden, som avhålls i Jönköping 22–25 augusti 2018. På mässan kommer IVECO att fokusera på hållbara transporter.

  • Daily Natural Power – ”Årets transportbil i Europa 2018” som är det första naturgasdrivna fordonet i det lätta segmentet med en 8-stegad automatisk växellåda.
  • Eurocargo Natural Power – den perfekt bilen för stadsdistribution med hög nyttolast.
  • Stralis Natural Power – lastbilen med dubbla LNG-tankar, 460 hk och en räckvidd på upp till imponerande 1600 km.

IVECO:s monter kommer att sätta strålkastarljuset på de omfattande miljöfördelarna med naturgas vid transporter, vilket kan ge utsläppsminskningar på mer än 90 procent för NO2, 99 procent för partiklar och 95 procent för CO2 med biogas.

I innemontern som kommer att vara ett lågutsläppsområde visar IVECO sitt utbud av alternativa fordon, tillgängliga på marknaden idag, som kan möta kraven för varje uppdrag, från passagerartransporter till fjärrgodstransporter.

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, kommenterar: ”Trycket på diesel växer: Den allmänna opinionen har vänt sig mot den. EU-institutioner och nationella regeringar presenterar politik och subventioner för att stödja maskinparkers omvandling till miljövänlig teknik. Vid ”Lastbil 2018” kommer IVECOi sin dieselfria monter som illustrerar ett lågutsläppsområde visa att deras fullständiga utbud av CNG- och LNG-fordon är tillgängligt idag som ett livskraftigt alternativ till dieselfordon. Besökare på mässan kommer att upptäcka en monter full med alternativa fordon, utvecklade tillsammans med kunder och påbyggarpartners, som omfattar alla uppdrag– och inte en enda dieselmotor i sikte!”

I IVECO:s monter kommer vi att visa upp vårt sätt att ta oss an hållbara transporter med en energiblandning som möter kraven för de olika uppdragen. Vi anser att eldrift spelar en viktig roll, i synnerhet vid uppdrag med högt värde såsom persontransporter – särskilt vid låghastighetsuppdrag i stadskärnor. Den andra viktiga energikällan är naturgas som ger en mogen lösning för hållbara transporter av människor och varor. IVECO kommer att lyfta fram naturgasens betydande miljöfördel som kan ge stora minskningar av de mest förorenande utsläppen: mer än 90 procent för NO2, 99 procent för partiklar, 10 procent för naturgas som blir så hög som 95 procent med biogas.

De fordon som visas och som tillsammans skapar ett fullständigt utbud demonstrerar IVECO:s hållbara lösningar för allt från persontransporter i städer till fjärrgodstrafik.

För urbana transporter och pendeltrafik kommer IVECO att visa Daily Hi-Matic Natural Power, det första CNG-fordonet med en 8-växlad automatisk växellåda i LCV-branschen. Med sina mycket olika konfigurationer kommer de att visa det stora utbudet av uppdrag denna fordonsfamilj kan betjäna, samtidigt som transportoperatörerna befrias från restriktioner från de strängaste bestämmelserna om utsläpps- och bullerminskning.

IVECO kommer också att presentera sina naturgaslösningar för regionala och fjärrgodstransporter som också tillgodoser kraven för leveranser i stadskärnan eller nattetid. Eurocargo – Lastbilen staden älskar och Årets lastbil 2016 – i CNG-versionen kommer att finnas i montern. Båda modellerna följer utsläppsnormerna EURO VI steg D, ett år i förväg. Med sina låga utsläpp och sin tysta drift kan Eurocargo NP-lastbilarna köra in i stadskärnornas begränsade trafikområden, en viktig fördel vid uppdrag med flera leveranser och kommunala uppdrag.

För fjärruppdrag stakar IVECO ut vägen med Stralis NP, den första naturgaslastbilen på marknaden som är särskilt utformad för fjärrgodstrafik. De sju fordon som visas inkluderar artikulerade och styva versioner och den unika Stralis X-Way Natural Power utrustad med en Cifa elektrisk betongblandare. Bland dem kommer den senaste introduktionen att vara Stralis NP 460: vald till Low Carbon Truck of the Year i Storbritannien. Det är det enda kompletta utbudet av naturgasdrivna tunga lastbilar med den senaste generationen automatiserade växellådor som är utformade för att betjäna alla uppdrag.

Alla de fordon som visas demonstrerar IVECO:s åtagande att ge ägare låg totalkostnad för att gynna kundernas lönsamhet. Detta börjar med fordonens exceptionella bränsleeffektivitet, vilket framgår av de senaste presstesterna som visade att Stralis XP 480 är en av toppspelarna på marknaden när det gäller bränsleeffektivitet och att Stralis NP 460 är ännu bättre och når toppen av rankningen med den lägsta förbrukningen.

Som världens första tillverkare av nyttofordon som förutsåg naturgasens potential har IVECO använt denna framsynthet till att utveckla ett komplett sortiment av naturgasdrivna transportbilar, lastbilar och bussar. IVECO är fortfarande den enda tillverkare som erbjuder ett komplett program med gasdrivna modeller, och hittills har man sålt över 24 000 gasfordon.

Fordon i IVECO´s innemonter: D02:72.

Daily Natural Power

Daily Blue Power – IVECOs nya hållbara modellserie för obegränsade leveranser i stadsområden – som blivit utnämnd till International Van of the Year 2018 av en jury bestående av 25 lastbilsjournalister från hela Europa:

§Daily Natural Power är det första naturgasdrivna fordonet i det lätta segmentet med en 8-stegad automatisk växellåda

§Daily Electric är ett 100 % utsläppsfritt fordon (visas ej på mässan)

§Daily Euro 6 RDE 2020 Ready är det första lätta fordon som uppfyller kraven för 2020 Real Driving Emissions (visas ej på mässan)

IVECOs nya serie av lätta transportbilar och chassin slog de starka konkurrenterna och tog hem segern bara tre år efter att Daily vann titeln 2015. Det prestigefyllda priset är ett erkännande av IVECOs fokus på användning av teknik för att förbättra hållbarheten, och domarna var eniga om att Daily Blue Power ”sammanfattar de viktiga och hållbara lösningar som minskar de lätta fordonens miljöpåverkan i stadsområden med omgivningar”. De underströk att med denna serie ”kan IVECO leverera de hållbara fordon som marknaden efterfrågar”, samt att seriens ”Electric, Natural Gas och SCR alla är väl beprövade tekniker utvecklade av IVECO”.

Daily Natural Power: Det första naturgasdrivna lätta fordonet med den exklusiva 8-stegade automatiska växellådan som ger absolut körglädje. Detta extremt tystgående fordon, särskilt lämpat för stadskörning, bjuder på den robusthet, prestanda och driftsäkerhet som Daily är så känd för, tillsammans med ökad komfort och en bränslebesparing på upp till 2,5 % jämfört med en manuell växellåda. Till det kommer minskade utsläpp och klassens bästa köregenskaper.

Daily Natural Power har en 3-liters F1C-motor som levererar 136 hk samt klassens bästa vridmoment på 350 Nm, vilket ger 76 % lägre partikelutsläpp och 12 % lägre NOx-utsläpp än motsvarande Euro VI-dieselmotor på 3 liter. Vid stadskörning under verkliga förhållanden är CO2-utsläppen med naturgas 3 % lägre än med diesel – vid användning av Hi-Matic-växellådan är dessa utsläpp hela ännu lägre. Om man använder biometan blir CO2-utsläppen nästan noll.

Eurocago Natural Power

Eurocargo – Lastbilen staden älskar och Årets lastbil 2016 – i CNG-versionen visas också upp i innemontern,

Tack vare Ivecos ledande ställning inom naturgas kan Eurocargo nu också fås i flera mindre versioner som kör på CNG (compressed natural gas) och som ger ännu större miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Tector-motorn på 6 liter och 210 hk erbjuder avsevärda fördelar när det gäller effektivitet, utsläpp och underhåll. Eftersom denna motor redan uppfyller utsläppsstandarderna enligt Euro VI steg D (01.01.2019), kan Eurocargo också köra i städernas miljözoner, vilket är en mycket viktig fördel vid distributionskörning i städer. Dessutom är den naturgasdrivna Eurocargo extremt bullersvag (PIEK godkänt), något som gör den perfekt för körning nattetid i storstäder. Det komplette program innehållar 8, 9, 10, 11, 12 och 16 ton-varianter.

Stralis Natural Power

Nya Stralis NP 460, den mest hållbara lastbilen någonsin, erbjuder det enda kompletta utbudet av tunga naturgaslastbilar med den senaste generationens automatiserade växellåda. Den är konstruerad för att kunna utföra alla uppdrag och kombinerar hållbarhet, prestanda, produktivitet och räckvidd för de mest krävande långkörningarna.

Med sina 460 hk är nya Stralis NP det optimala valet på marknaden för långdistanslastbilar inom dragbils- och chassisegmenten med ett fullt utbud som omfattar låga dragbilar, växelflak, superlätta ADR-dragbilar och logistikuppdrag inom byggsektorn.

Nya Stralis NP 460, single-fuel-lastbilen med dubbla LNG-tankar, 460 hk och en räckvidd på upp till 1 600 km, är utrustad med IVECOs bästa tekniker för bränsleeffektivitet på väg och funktioner som ger upp till 15 % lägre bränsleförbrukning.

Nya Stralis NP 460 levererar REN KRAFT med en dramatisk sänkning av partikelutsläppen på 99 % och 60 % mindre NOx i förhållande till Euro VI-gränsvärdena, och med biometan reduceras även CO2-emissionerna med 95 %. Även bullerföroreningarna sänks då lastbilen är extremt tystgående med under 71 dB. Med denna revolutionerande lastbil får transportoperatörerna en konkurrensfördel i form av verkligt hållbara transporter.

IVECO har lanserat nya Stralis NP 460, det enda kompletta utbudet av tunga naturgaslastbilar särskilt konstruerade för att täcka in alla typer av uppdrag – från regionala till internationella körningar, från volymtransporter till växelflaksapplikationer samt ADR och uppdrag för byggsektorn. Den mest hållbara lastbilen någonsin bjuder på ännu mer kraft och effektivitet och utgör därmed en verklig konkurrensfördel för transportföretag som önskar möta de växande kraven på ”grön” logistik.

Det nya produktprogrammet introducerar den nya single-fuel-motorn IVECO Cursor 13 NP som utvecklats för att leverera den effekt som behövs för de mest krävande uppdragen. En annan nyhet är den 12-stegade automatiserade Hi-Tronix-växellådan som ytterligare förbättrar den tidigare versionens utmärkta körkomfort och prestanda. Till det kommer nya funktioner så som GPS-baserad HI-CRUISE för prediktiv körning. IVECOs moduluppbyggnad resulterar i många olika fabriksversioner och ultimat flexibilitet i fråga om skräddarsydda varianter. Lastbilen kan drivas med CNG, CNG i kombination med LNG eller enbart LNG. Versionen med dubbla LNG-tankar säkerställer en rekordhög räckvidd på upp till 1 600 km. Nya Stralis NP 460 bjuder på IVECOs mest avancerade tekniker för bränsleeffektivitet samt högsta komfort med Hi-Way-hytten som är gjord för långkörningar.

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, gav följande kommentar: ”Förra året inledde vi naturgasrevolutionen inom fjärrtrafik med Stralis NP 400 hk. Stärkta av framgången med detta banbrytande fordon lanserar vi i dag ett helt nytt program med lastbilar som endast går på naturgas och som är exakt vad fjärrtransportmarknaden efterfrågar. Nya Stralis NP 460 hk levererar prestanda och produktivitet på alla långkörningar och lyckas med bio-LNG nästan uppnå nollutsläpp: Ren kraft!”

DEN BÄSTA LASTBILEN FÖR VÅR PLANET

Stralis NP 460 maximerar de miljömässiga fördelarna hos naturgasen, som är det miljövänligaste bränsle för förbränningsmotorer och den mest utvecklade lösning för hållbara transporter som finns att tillgå i dag. Dess väl beprövade teknik ger 99 % färre partiklar och 60 % mindre NOx jämfört med Euro VI-gränsvärdena och bidrar därmed till att förbättra luftkvaliteten på vägar och i stadsområden. Lastbilens exceptionella hållbarhet förstärks ytterligare av att den är oerhört tystgående med under 71 dB i Piek-testet för lastbilar. Stralis NP 460 bidrar till transportbranschens minskande koldioxidavtryck genom att sänka CO2-utsläppen med upp till 95 % när den kör på komprimerad eller flytande biometan.

En annan fördel med biometan är ett minskat beroende av fossila bränslen, eftersom gasen kan utvinnas ur avfall från jordbruk och städer, avloppsvatten eller avfall från livsmedelsindustrin. Biometan kan framställas lokalt och därmed minskas dramatiskt behovet av transporter med tillhörande CO2-utsläpp. Dessutom genererar produktionen värdefulla biprodukter så som bio-CO2 för kylanläggningar och biogödning för jordbruket.

KLASSENS BÄSTA EFFEKT OCH BRÄNSLEEFFEKTIVITET UTAN KOMPROMISSER

Den nya IVECO Cursor 13 NP-motorn, konstruerad av FPT Industrial, är speciellt framtagen för internationella fjärrtransporter. Som den mest kraftfulla rena gasmotorn på marknaden erbjuder den de prestanda som är nödvändiga för ytterst krävande uppdrag. Den förbättrade förbränningsprocessen hos denna motor med en slagvolym på 12,9 liter garanterar bästa bränsleeffektivitet för långkörningar. Gasinjektorerna med högt bränsleflöde, bränsleröret, kolvarna och turbon är alla konstruerade för att leverera hög effekt och högt vridmoment. Slitstyrkan och underhållsintervallen har utökats för att säkerställa rätt prestanda utan att drifttiden påverkas.

Detta har uppnåtts genom användning av stökiometrisk förbränning med gnisttändning för naturgas. Det är en lösning med ett enda bränsle som gör det möjligt för IVECO Cursor 13 NP att gå på 100 % naturgas.

Efterbehandlingen av avgaserna baseras på en kompakt och lätt trevägskatalysator utan regenerering eller tillsatser som ger uppenbara fördelar i fråga om lastutrymme och nyttolast liksom mindre avbrottstid. IVECO Cursor 13 NP bjuder på ytterligare egenskaper på plussidan i form av mindre buller och vibrationer, eftersom stökiometrisk förbränning har ett kompressionsförhållande på 12:1 (avsevärt under dieselcykelns 17:1) och därför är betydligt tystare.

IVECO Cursor 13 NP-motorn skyddas av två patent: det första, för vilket patentskyddet är under behandling, är FPT Industrials egenutvecklade knackningskontroll som gör det möjligt att öka prestationen, som möjliggör största bränslekompatibilitet och som skyddar motorn och trevägskatalysatorn mot feltändning.

Det andra patentet är FPT Industrials egenutvecklade reaktiva luftflödesstyrningssystem, en ny styrlogik för stökiometriskt förhållande som tillämpas vid växling. På så vis garanteras ett kontinuerligt utgående vridmoment vid AMT-växling som ger maximala prestanda och oerhört snabb växling. FPT Industrial har ansökt om patentregistrering för detta system.

Stralis NP 460 är den första naturgaslastbilen med den senaste generationens automatiserade växellåda, den nya 12-stegade automatiserade HI-TRONIX-växellådan som erbjuder den mest avancerade tekniken i sin kategori med 99,7 % effektivitet, exceptionell slitstyrka, klassens bästa växelspridning på 16.7 och vridmoment/vikt-förhållande. Denna nya växellåda förkortar växlingstiden med 10 % jämfört med föregående modell och bjuder på ytterligare funktioner så som gungning, fyra backväxlar och ett nytt utbud av kraftuttag. HI-TRONIX har som standard en integrerad hydraulisk retarder och hill-holder-funktion för förar- och lastsäkerhet.

Systemet för luftflödesstyrning garanterar en perfekt integration av motor och växellåda i Stralis NP 460.

Stralis NP 460 levererar utmärkt bränsleekonomi för alla uppdrag – från regionala medeldistanskörningar ända upp till internationella fjärrtransporter. Utöver motorns enastående bränsleeffektivitet erbjuds bränslebesparande lösningar så som DRIVING STYLE EVALUATION för att övervaka och förbättra körbeteendet, hastighets- och vridmomentsbegränsaren ECOSWITCH, ECOFLEET för den mest effektiva växlingsstrategin, den optimerade bakaxelutväxlingen, eco-däcken med lågt rullmotstånd. Lastbilen introducerar även det integrerade körsystemet HI-CRUISE som omfattar GPS-baserade system så som prediktiv farthållare och växling samt förbättrar eco-roll-funktionen ytterligare.

TCO-FOKUSERADE TJÄNSTER FÖR VAGNPARKSSTYRNING MED MICHELIN SOLUTIONS

Med nya Stralis NP 460 införs tre innovativa lösningar utformade av MICHELIN Solutions för att underlätta integrationen av fordonet i ägarens vagnpark och den effektiva styrningen av densamma. Dessutom hjälper de vagnparkschefen och förarna att optimera prestationerna och den totala ägandekostnaden:

§MyBestRoute hjälper till att hitta den smartaste färdvägen

§MyInspection digitaliserar besiktningen av fordonen

§MyTraining erbjuder förarna digital utbildning anpassad för Stralis NP 460

MICHELIN Solutions´ tjänster kompletterar IVECOs tjänster för bränsleeffektivitet och bidrar till Stralis NP:s stora betydelse för lönsamheten i transportföretagets vagnpark.

TANKKOMBINATIONER SOM PASSAR ALLA UPPDRAG

Stralis NP 460 erbjuder ett stort urval av tankkombinationer med långa och korta versioner, montering på höger eller vänster sida, LNG och CNG så att fordonet kan skräddarsys efter kundernas specifika krav. För ledade standardlastbilar finns LNG-tankarna i tre storlekar. På så vis kan fordonet anpassas så att tillräckligt stort utrymme kan skapas på chassit för den utrustning som uppdragen kräver. De små tankarna lämnar en meter plats där komponenter som kompressorer för tankbilar kan monteras, alternativt kan den vänstra tanken utelämnas för att ge plats för installation av större komponenter eller för viktkänsliga uppdrag. Stralis NP 460 bjuder på största möjliga flexibilitet och öppnar upp för i princip obegränsade konstruktionsmässiga möjligheter till kundanpassning.

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTET MED DEN STÖRSTA KUNSKAPEN OCH ERFARENHETEN INOM NATURGAS

IVECO har gått i täten för naturgastransporter i över 20 år, varför återförsäljarnätet också besitter den största erfarenheten i branschen. IVECO-återförsäljarna har skaffat sig avancerade tekniska kunskaper och en omfattande affärsmässig erfarenhet. I dag betjänar de 24 000 naturgasfordon som rullar över hela Europa – ett antal som ökar snabbt eftersom allt fler logistikföretag väljer det hållbara alternativet och ställer om sina fordonsparker till naturgas.

Fordon i IVECO´s utemonter: U603:25

På mässan har IVECO även en monter utomhus (U603:25) där man kan beskåda

våra andra transport-bilar och lastbilar. Årets Lastbil i Europa 2016 – Eurocargo – finns på

plats liksom tungviktarna Trakker, Stralis XP och våra nya X-WAY, IVECOs helt nya

lastbilsserie för on-och off-road som kräver lättare terrängkörning. I det lätta segmentet har vi laddad tungt

med Daily. Bland mycket annat kan du uppleva Daily 7-ton, som är Sveriges mest sålda fordon

inom sitt segment och vår storsäljare Daily Skåp & lift.

STRALIS X-WAY

Stralis X-WAY, IVECO´s helt nya lastbilsserie som utvecklats speciellt för logistikuppdrag inom yrkes- och byggsektorn, är den PERFEKTA BLANDNINGEN för onroad-tillämpningar som kräver lättare terrängkörning.

Stralis X-WAY utmärker sig genom extremt låga ägandekostnader (TCO) samt IVECO´s bästa bränsleeffektivitet och onroad-teknik, bland annat den patenterade Hi-SCR-tekniken som inte kräver regenerering med stillastående fordon.

Stralis X-WAY sätter nya rekord med sin ovanligt låga egenvikt för Super Loader-versionen, som av UTAC uppmätts till endast 8 845 kg, vilket ger marknadens högsta nyttolast. Den kan därför transportera 355 kg mer last än det bästa fordonet som certifierats av UTAC, vilket resulterar i en ekonomisk vinst på upp till 23 500 € per år.

En finslipad moduluppbyggnad och en uppdragsinriktad konstruktion ger ett brett produktsortiment och därmed möjlighet för kunderna att skräddarsy fordonet för sina specifika behov utan att behöva kompromissa.

Stralis X-WAY NP, som drivs med IVECO´s innovativa naturgasteknik, bjuder på en ytterligare miljöfördel som i kombination med de övriga fördelarna i form av nyttolast och prestanda gör denna modell särskilt lämpad för bygglogistiska uppdrag i stadskärnor med trafikrestriktioner för dieselfordon och på byggarbetsplatser med dygnetruntarbete och bullerbegränsningar.

IVECO har lanserat Stralis X-WAY, den helt nya serien specifikt konstruerad för bygglogistik och urbana uppdrag. Den kombinerar IVECOs bästa tekniker för bränsleeffektivitet och säkerhet med den legendariska offroad-robusthet som utmärker de mest slitstarka fordonen och ger hög produktivitet med exceptionellt låga ägandekostnader.

Stralis X-WAY sätter nya standarder inom bygglogistik och urbana tjänster med segmentets största nyttolast: Super Loader-versionen på ett 8x4-chassi förberett för påbyggnad med betongblandare väger under 8 845 kg och lyfter därigenom kundernas nyttolast till nya nivåer.

Den nya serien utmärker som genom ett stort mått av moduluppbyggnad och erbjuder ett urval av versioner som kan skräddarsys så att de matchar de specifika kraven för alla uppdrag. Det är en avgörande fördel i en högt specialiserad sektor där ombyggnad snarare är regel än undantag och där kraven varierar från land till land. Tack vare sin extrema flexibilitet klarar Stralis X-WAY av att perfekt svara upp mot ett stort antal mycket skiftande användningar – från lätta tippflak till betongblandare.

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, sade: ”Stralis X-WAY är den perfekta lastbilen för kunder som är verksamma inom bygglogistik och den urbana servicesektorn. Den utmärker sig på marknaden genom att vara konstruerad specifikt för denna sektor med sin rekordhöga modularitet, som gör det möjligt för oss att matcha varje enskild kunds användning, utan några kompromisser. Super Loader-versionens exceptionella nyttolast är ett bevis på detta fordons förmåga att tillgodose specifika krav för varje typ av användning. Denna ultimata flexibilitet kan läggas till de oerhört låga ägandekostnaderna, vilka är resultatet av den banbrytande teknik som vi införde med vår TCO2 Champion, STRALIS XP, och till det kommer utrustning som Hi-Traction-systemet för terrängkörning.”

BRANSCHENS BÄSTA NYTTOLAST: TESTAD EGENVIKT PÅ 8 845 KG

Vid viktkänsliga tillämpningar som betongblandare, då kundens förtjänst avhänger av den nyttolast som lastbilen klarar av att transportera, är egenvikten av avgörande betydelse. Stralis X-WAY sätter nya standarder med sin Super Loader-version, som utvecklats speciellt för påbyggnad med betongblandare och som kännetecknas av branschens bästa nyttolast. Den testades av det oberoende certifieringsinstitutet UTAC på ett 8x4-chassi under körning, framdriven av klassens bästa 9-litersmotor på 400 hk, och egenvikten uppmättes till 8 845 kg.

Denna oöverträffade egenvikt har kunnat uppnås genom dels en rad konstruktionsmässiga val så som rekonstruktion av den mekaniska bakhjulsupphängningen, chassiramarkitekturen och optimering av tvärbalkarna, dels genom IVECO Cursor 9-motorn på 400 hk, nya fjädrar med 1 blad fram och 2 bak, 800 Nm PTO utan koppling och valfria fälgar och lufttankar i aluminium. Resultatet är ett robust fordon som våra kunder kan vara säkra på klarar av körförhållandena på en byggarbetsplats, när det ska transportera den största nyttolasten inom sektorn för bygglogistik och urbana tjänster, och därefter leverera förstklassig bränsleeffektivitet, säkerhet och komfort vid vägkörning.

ENASTÅENDE TCO: IVECOS MEST AVANCERADE TEKNIKER FÖR EFFEKTIVITET OCH PRESTANDA

Stralis X-WAY integrerar IVECO´s mest avancerade funktioner för onroad-körning med de väl beprövade bränslereducerande tekniker som visat sig minska bränsleförbrukningen med 11,2 % för Stralis XP enligt den ledande tekniska serviceorganisationen TÜV SÜD. Den helt nykonstruerade drivlinan har lyft upp prestanda och bränsleförbrukning på en ny nivå. Det patenterade Hi-SCR-efterbehandlingssystemet uppnår en NOx-reduktion på 97 % – den största på marknaden – och kräver ingen regenerering med stillastående fordon, samtidigt som det sänker underhållskostnaderna och maximerar fordonets aktiva tid på vägen. Klassens bästa automatiserade Hi-Tronix-växellåda finns i versioner med 12 och 16 steg. Den elektriska och elektroniska arkitekturen HI-MUX möjliggör alla bränslebesparande och säkerhetsrelaterade funktioner, bland annat det avancerade HI-CRUISE-systemet som integrerar körassistentfunktioner som eco-roll, förutseende växlingsautomatik och förutseende farthållare. Ingår gör också smart generator 120A, smart kompressor och smart servopump, som minimerar bränsleförbrukningen i alla situationer. Annan utrustning så som skivbromsar bidrar ytterligare till att sänka driftskostnaderna.

ETT UPPDRAGSORIENTERAT UTBUD:FLERA SETUPS OCH MODULUPPBYGGNAD GER ULTIMAT FLEXIBILITET

Det omfattande utbudet med 2- och 4-axlade modeller och en 8x4-tridem; dragbils- och chassiversioner; ett brett utbud av motorer, växellådor och Multipower-kraftuttag, bland annat det nya sandwich PTO med vridmoment på upp till 2 450 Nm; tre motorer (Cursor 9, Cursor 11, som är ny på 6x4- och 8x4-versionerna, samt Cursor 13) liksom tre växellådor (manuell, automatisk Allison och automatiserad 12- eller 16-stegad ZF Hi-Tronix) ger en uppsjö av möjligheter.

Stralis X-WAY finns i tre olika setups som möter behoven hos alla kunder utifrån hur mycket terrängkörning som krävs av fordonet: On-setupen har alla Stralis’ onroad-egenskaper i form av optimal sikt och lättillgänglig förarhytt och finns nu även i fleraxlade versioner. Off-setupen ger den bästa framkomligheten i terräng och uppfyller kraven på offroad-godkännande. ON+ är setupen däremellan för kunder som behöver den mest fördelaktiga blandningen av onroad- och offroad-körning.

STYRKA OCH VÄGGREPP FÖR OFFROAD-KÖRNING: LEGENDARISKT ROBUST CHASSI OCH HI-TRACTION

Stralis X-WAY kombinerar sina avancerade onroad-tekniker med den legendariska chassiramen från IVECO´s terränggående fordon, vilka har blivit branschens referenspunkt i fråga om robusthet.

Denna lastbil bemästrar med lätthet de av uppdragen som ska utföras offroad, tack vare utrustning som den nya hydrostatiska drivningen HI-TRACTION som ger extra hydraulisk framhjulsdrift vid behov, något som i besvärlig terräng förbättrar lastbilens stabilitet liksom säkerheten för föraren.

ÖVERLÄGSEN KOMFORT SOM I DE BÄSTA VÄGFORDONEN FÖR FJÄRRTRAFIK

Stralis X-WAYs moduluppbyggnad omfattar även förarhytten, så att kunderna kan välja den hytt som passar bäst för deras användning och den tid som ska spenderas på vägarna: AD (Active Day) kort hytt med lågt tak, AT (Active Time) hytt med sovavdelning med lågt eller medelhögt tak samt för ultimat komfort Hi-Way-hytten med sovavdelning, som tog hem priset Truck of the Year 2013 och som utformats speciellt för långdistanstransporter med föraren i centrum. Chaufförerna upplever samma komfort och säkerhet på de längre vägsträckorna som på de kortare offroad-partierna när last ska hämtas eller lämnas på en byggarbetsplats.

MICHELIN X® WORKS™-DÄCK GER LÅGT RULLMOTSTÅND OCH DÄRMED POTENTIELLA BRÄNSLEBESPARINGAR VID LEVERANSER TILL BYGGARBETSPLATSER

Nya Stralis X-WAY fås med däcken MICHELIN X® WORKS™, vilka tagits fram för leveranser till byggarbetsplatser. Däckstorlekarna 315/80 R 22,5 och 13 R 22,5 för styr- och drivaxlar är däck med lågt rullmotstånd (ECE\/R117 C-märkta för rullmotstånd). Jämfört med de tidigare däcken MICHELIN X® WORKS™ XZY (ECE/R117 D-märkta för rullmotstånd) kan transportörer med de nya Michelin X® Works™-däcken minska bränsleförbrukningen utan att behöva ge avkall på andra aspekter så som prestanda, slitstyrka, säkerhet och möjlighet till regummering.

HELT NYA MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™-DÄCK BJUDER PÅ MARKNADENS LÄGSTA BRÄNSLEFÖRBUKNING OCH CO2-UTSLÄPP

Från och med första kvartalet 2018 kommer nya Stralis X-WAY att kunna levereras med helt nya MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™-däck som tagits fram för transportörer som behöver kunna utföra många skiftande uppdrag. De nya däcken levererar marknadens lägsta bränsleförbrukning och CO2-utsläpp utan att kompromissa med andra prestandaaspekter så som slitstyrka, säkerhet och möjligheten till vulkanisering och regummering.

Michelin X® MULTI™ Energy™-däcken ger transportföretagen möjlighet att sänka bränsleförbrukningen med 0,9 liter per 100 km och CO2-emissionerna med 2,4 ton per 100 000 km jämfört med MICHELIN X MULTIWAY 3D.

1 Rullmotståndstest (European Labelling – EU Regulation Grading R15) utfört på 315/70R22.5 MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z och MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D i en jämförelse med de viktigaste konkurrenterna på marknaden.

Ämnen

Taggar


IVECO är ett bolag i koncernen CNH Industrial N.V., en global ledare inom kapitalvarusektorn som är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) och på den italienska börsens Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga nyttofordon och entreprenadfordon.

Det stora produktutbudet omfattar Daily, med en totalvikt på 3 till 7,2 ton, Eurocargo på 6 till 19 ton, Trakker (speciellt för terränguppgifter) samt Stralis på över 16 ton. Dessutom tillverkar koncernen, under namnet IVECO Astra, entreprenadfordon, styva och ledade dumprar samt specialfordon.

IVECO har över 21 000 anställda runtom i världen som tillverkar fordon med hjälp av de senaste teknologierna i sju länder i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika. 4 200 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support överallt där ett IVECO-fordon är i arbete.

Presskontakt

Jan Åke Carlsson

Jan Åke Carlsson

Presskontakt PR +46 70 263 09 50

Relaterat material

Relaterade nyheter