Skip to main content

Taggar

Jafo

unidrain

Reframe blad

Reframe blad

Dokument   •   2019-05-28 16:05 CEST

Monteringsanvisning utslagsback

Monteringsanvisning utslagsback

Dokument   •   2019-04-16 14:30 CEST

Produktnytt utslagsback

Produktnytt utslagsback

Dokument   •   2019-04-16 14:29 CEST

Utloppshus flödeskapacitet

Utloppshus flödeskapacitet

Dokument   •   2019-03-25 11:23 CET

JAFO Produktblad Golvbrunn PS 50 M2

JAFO Produktblad Golvbrunn PS 50 M2

Dokument   •   2018-11-28 11:24 CET

JAFO Produktblad Golvbrunn PS 75 M2

JAFO Produktblad Golvbrunn PS 75 M2

Dokument   •   2018-11-28 11:24 CET

JAFO RAT-EXX

JAFO RAT-EXX

Dokument   •   2018-10-05 12:13 CEST

JAFO RAT-EXX Elektroniskt råttstopp

unidrain® Custom Hörn - Monteringsanvisning
Monteringsanvisning - JAFO Golvbrunnsfixtur

Monteringsanvisning - JAFO Golvbrunnsfixtur

Dokument   •   2016-10-12 15:30 CEST

JAFO Golvbrunnsfixtur är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunn för montering i betongbjälklag.

Produktblad - JAFO Golvbrunnsfixtur

Produktblad - JAFO Golvbrunnsfixtur

Dokument   •   2016-10-12 15:30 CEST

JAFO Golvbrunnsfixtur är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunn för montering i betongbjälklag.

JAFO RAT-EXX Elektroniskt Råttstopp

JAFO RAT-EXX Elektroniskt Råttstopp

Dokument   •   2016-09-22 16:22 CEST

Elektroimpulser stoppar råttor från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet. En effektiv, enkel och miljövänlig metod. JAFO RAT-EXX råttstopp placeras i den horisontella serviceledningen i källare / bottenplan eller i en brunn ute i mark. Därmed avskärmas hela fastighetens avloppssystem på en enda punkt från inträngning av råttor.

Monteringsanvisning för unidrain® Modul 1100 golvränna för betongbjälklag

Monteringsanvisning för unidrain® Modul 1100 golvränna i betongbjälklag

Monteringsanvisning för unidrain® Modul 1100 golvränna för träbjälklag

Monteringsanvisning för unidrain® Modul 1100 golvränna i träbjälklag

unidrain® - Systemgodkända tätskikt

unidrain® - Systemgodkända tätskikt

Dokument   •   2016-05-24 16:24 CEST

Lista på godkända tätskikt för unidrain® väggnära golvavlopp

unidrain® Inspirationsbroschyr 2016

unidrain® Inspirationsbroschyr 2016

Dokument   •   2016-03-17 15:32 CET

unidrain® har revolutionerat badrumsbyggandet där golvbrunnen / golvavloppet även blivit ett spännande designelement. unidrain® golvavlopp placeras mot vägg och undviker därmed traditionell placering av golvbrunnen mitt i duschplatsen. Välj på två designserier: Eleganta ClassicLine och exklusiva HighLine som med ett brett designutbud säkrar att det finns designlösningar för varje smak.

Pressmeddelande BLS Industries AB

Pressmeddelande BLS Industries AB

Dokument   •   2015-04-10 14:14 CEST

unidrain® - ShowerLine - Broschyr

unidrain® - ShowerLine - Broschyr

Dokument   •   2015-02-24 15:32 CET

Unidrain - ShowerLine är ett patenterat golvavlopp från Unidrain som medför ett kvalitetssäkrat inbyggt lokalt golvfall mot golvrännan.

JAFO RAT-EXX - Electronic Rat Stop Product Brochure

Effective protection against rats in your sewer system

JAFO RAT-EXX - Elektronischer rattenstopp Produktbroschüre

Effektives Fernhalten von Ratten aus dem Abflußsystem

unidrain® - Inspirationsbroschyr 2015

unidrain® - Inspirationsbroschyr 2015

Dokument   •   2015-02-19 10:24 CET

unidrain® har revolutionerat badrumsbyggandet där golvbrunnen / golvavloppet även blivit ett spännande designelement. unidrain® linjeavlopp / golvränna placeras mot vägg och undviker därmed traditionell placering av golvbrunnen mitt i duschplatsen. Välj på två designserier: ClassicLine och HighLine som med ett brett designutbud säkrar att det finns designlösningar för varje smak.