Skip to main content

​Förbättrat resultat trots rekordlågt elpris

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 15:50 CEST

- Vi är inte nöjda med resultatet men utifrån de rådande marknadsförutsättningarna får vi ändå bedöma det som acceptabelt, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Lågt elpris

Under 2015 nådde elpriset nya bottennivåer vilket har slagit hårt mot Jämtktrafts elproduktion, med sammanlagt 150 miljoner kronor i nedskrivningar som följd. Resultat före ned- och avskrivningar landar på 361 miljoner.

- Det är egentligen ett bra underliggande resultat som visar att vi inom organisationen har jobbat hårt med att minska våra kostnader och att vi lyckats i vår strävan att hitta synergier mellan koncernens bolag, säger Anders Ericsson.

Väsentliga händelser 2015

Under hösten, 2015, renodlades koncernens tillgångar i Nordnorge vilket har medfört att Jämtkraft numer har ett direkt ägande i Salten Kraftsamband med 23,7 %. I november gick Jämtkraft in som delägare i Clever Sverige tillsamman med Öresundskraft. Clever tillhandahåller laddlösningar för elbilar.

Nyckeltal för 2015:

  • Koncernens omsättning minskade med 518 miljoner kronor under året, motsvarande 11,6 procent.
  • Rörelsens kostnader minskade med 591 miljoner under året, vilket motsvarar 14,2 procent.
  • Rörelseresultatet, efter av- och nedskrivningar, ökade med 73 miljoner, jämfört med tidigare år, till 361 miljoner.
  • Soliditeten uppgick till 27,6 procent och räntabilitet på eget kapital före skatt uppgick till 6,3 procent.
  • Utdelningen till ägarkommunerna föreslås bli 32 000 000 kronor vilket motsvarar 253,97 kr per aktie.

För pressinformation:Karin Bodén, pressinformatör Jämtkraft, 063-57 74 72

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.