Skip to main content

Godkänd provtappning i Kattstrupeforsen

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2010 16:02 CEST

Pressmeddelande: Jämtkraft bemöter artikel i Länstidningen Östersund 20 juli 2010

Inga regler överträddes vid provtappningen i Kattstrupeforsen för tre år sedan. Jämtkrafts uppfattning är att provtappningen inte var tillståndspliktig eftersom den gjordes inom ramarna för vattendomen.

– Vi anser inte att vi begått något miljöbrott eller brutit mot vattendomen. Vi har varit noggranna med att hantera provtappningen i Kattstrupeforsen på ett så bra sätt som möjligt. Provtappning är ett viktigt inslag i vårt dammsäkerhetsarbete, säger Bengt Eriksson avdelningschef inom elproduktion på Jämtkraft.

Enligt vattendomen för Kattstrupeforsens kraftverk får vattenmängden genom kraftverket inte överstiga den mängd vatten som maximalt kan tillgodogöras i kraftverket. Kraftverket är utbyggt för en nominell vattenföring på 465 kubikmeter vatten per sekund.

Förutom det vatten som går igenom kraftverket finns ibland behov av att släppa ytterligare vatten genom dammluckorna. Nästan varje år uppstår situationer när det kommer mer vatten än 465 kubikmeter per sekund i Kattstrupeforsen. Vatten från vårflod eller riklig nederbörd släpps då genom dammluckorna för att inte överträda den dämningsgräns som regleras i vattendomen. I juli 2000 var det till exempel ett kraftigt flöde av 1100 kubikmeter vatten per sekund.

Den vattenmängd som släpptes fritt genom dammluckorna vid provtappningen för tre år sedan följde således vattendomen eftersom Jämtkraft höll nivån mellan domens dämnings- och sänkningsgräns.

Två månader innan provtappningen, den 26 juni skickade Jämtkraft en anmälan till Länsstyrelsen med information om provtappningen. I anmälan framgick att omkring 900 kubikmeter vatten per sekund skulle tappas som mest. Länsstyrelsen hade inga invändningar mot provtappningen och var närvarande med två personer vid provtappningen. Jämtkraft informerade även polis, räddningstjänst, Vattenregleringsföretagen, och fiskevårdsområden i Hissmofors och Granbo om provtappningen.

– Vi är självklart angelägna att planera vår verksamhet så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vid det här tillfället informerade vi bland annat länsstyrelsen och fiskevårdsområden i god tid, säger Bengt Eriksson.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Eriksson, avdelningschef elproduktion: 073-275 51 54

 

 

Jämtkraft är ett företag inom energibranschen. Vi säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Vår egen elproduktion består av förnyelsebar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Fram till år 2020 planerar vi att fördubbla vår förnyelsebara produktion. Merparten beräknas komma från vindkraft.

Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme. Vi är 292 personer som jobbar på Jämtkraft. Bolagets ägare är kommunerna Östersund, Åre och Krokom i Jämtland.