Skip to main content

Jämtkraft ingår samarbete med Trollhättan Energi

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 15:16 CEST

Jämtkraft har tecknat avtal med Trollhättan Energi om att samarbeta inom elhandel.

- Tillsammans med en partner som Jämtkraft, med liknande värderingar och kultur, där omtanken om kunden samt miljöarbetet är i fokus, känner vi att vi kan gå in i elhandeln med tillförsikt, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.
Trollhättan Energi startar försäljningen av el den 1 oktober. Kunder, i första hand trollhättebor och boende i närliggande kommuner, kommer att kunna köpa prisvärd lokalproducerad grön el från värmeverket i Lextorp.
Avtalet undertecknades i veckan och samarbetet innebär ingen förändring i ägandet.

- Trollhättan Energi och Jämtkraft har många likheter där stark regional förankring och höga miljökrav är viktiga ledstjärnor i verksamheten. Tillsammans blir vi starkare och förbättrar vår konkurrensförmåga på elmarknaden.  Det här är bra för båda parter och jag välkomnar fler sådana här samarbeten, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.
- Elhandel är idag oerhört komplext och kräver detaljerade kunskaper. Jämtkraft har den kompetensen och har levererat el i över hundra år, säger Pia Brühl Hjort.
Jämtkraft samarbetar idag med ett tiotal energibolag i Sverige på ett liknande sätt.

För ytterligare information kontakta:
Arne Jansson, enhetschef Elhandel Jämtkraft, 019-603 28 51
Kristina Andersson, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72, kristina.andersson@jamtkraft.se
Pia Brühl Hjort, vd, Trollhättan Energi, 0520-49 75 86, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se


Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.

Trollhättan Energi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt
vardagsliv i Trollhättan med omnejd. Trollhättan Energi ansvarar för elnät,
fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt stadsnät.

 

Bifogade filer

PDF-dokument