Skip to main content

Konsumentverket bedömer Jämtkrafts reklamfilm

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 21:30 CET

Konsumentverket gör idag bedömningen att Jämtkrafts reklamfilm kan betraktas som vilseledande.

Kampanjen som avslutades den 11 januari visar en kanotist som paddlar nerför forsande vatten. Konsumentverket (KO) menar att kampanjen kan ge det felaktiga intrycket att den el som produceras i bolagets vattenkraftverk inte påverkar omgivningen.

Utdrag ur Konsumentverkets bedömning: ”Konsumenter får idag anses vara mer miljömedvetna än tidigare, varför produktens inverkan på miljön är något som konsumenter tar i beaktande. På grund av det intryck som ges i marknadsföringen föreligger stor risk för att konsumenter vilseleds om produktens inverkan på miljön.”

Jämtkraft kommer att lämna in ett yttrande för att ge sin syn på saken, senast den 9 februari.

- Syftet med att spela in reklamfilmen i forsande vatten är att visa på den kraft och energi som finns i vattnet. Reklam handlar om att sticka ut. Då måste man balansera på rätt sida om gränsen för vad som är tillåtet enligt Marknadsföringslagen. Det har aldrig varit vår mening att vilseleda någon, säger Håkan Roos, informationschef på Jämtkraft.

Mer information: Håkan Roos 063-14 91 35, 073-460 51 59

Jämtkraft levererar el, värme och fi bernät för kommunikation. Vi säljer el i hela landet samtidigt som vi står stadigt förankrade i Jämtland.  Vår energi kommer från förnybara källor – skog, vind och vatten. Uppdraget från våra ägare är att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Klimatfrågan är en viktig drivkraft för oss i vår strävan att producera så mycket energi vi kan från förnybara källor. Fram till år 2020 fördubblar vi vår förnybara elproduktion.