Skip to main content

Långforsen kan bli en miljöanpassad vattenkraftstation

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:43 CEST

Jämtkraft har höga miljömål för Långforsens kraftstation. Men på fredag den nionde maj kommer mark- och miljödomstolen att pröva Kammarkollegiets krav på att Jämtkrafts tillstånd för Långforsens kraftstation ska dras in.

- Det är minst sagt tråkigt att vi har så olika uppfattningar om Långforsens kraftstation. Vi vill renovera Långforsen så att det blir en kraftstation anpassad till moderna miljökrav, med fisk- och faunapassage. Vi är övertygade om att elproduktion från förnybara källor kan produceras med hänsyn till biologisk mångfald, säger Tommy Borgh, chef elproduktion Jämtkraft.

Den 22 maj kommer mark- och miljödomstolen sedan att pröva Jämtkrafts ansökan om att få renovera Långforsens kraftstation. Genom att bland annat bygga en passage för fisk och annan fauna kommer förutsättningarna för biologisk mångfald i Långforsen att förbättras. Stationshuset kommer att ligga på samma ställe som i dag och vattenflödet kommer inte att förändras.

- Det kommer att se ganska lika ut som det gör i dag, och det kommer inte att leda till någon förändring av tappningen av vattnet, säger Tommy Borgh.

Trots det bidrar den nya tekniken till att årsproduktionen för kraftverket förbättras från 2 GWh per år till 3,5 GWh förnybar el. Enligt beräkningar förväntas Långfors omsätta cirka två miljoner kronor per år. Renoveringen beräknas kosta totalt 13 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Karin Bodén, pressansvarig, Jämtkraft    063-57 74 72

                     

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.