Skip to main content

Långforsen kan bli en miljöanpassad vattenkraftstation

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:43 CEST

Jämtkraft har höga miljömål för Långforsens kraftstation. Men på fredag den nionde maj kommer mark- och miljödomstolen att pröva Kammarkollegiets krav på att Jämtkrafts tillstånd för Långforsens kraftstation ska dras in.

- Det är minst sagt tråkigt att vi har så olika uppfattningar om Långforsens kraftstation. Vi vill renovera Långforsen så att det blir en kraftstation anpassad till moderna miljökrav, med fisk- och faunapassage. Vi är övertygade om att elproduktion från förnybara källor kan produceras med hänsyn till biologisk mångfald, säger Tommy Borgh, chef elproduktion Jämtkraft.

Den 22 maj kommer mark- och miljödomstolen sedan att pröva Jämtkrafts ansökan om att få renovera Långforsens kraftstation. Genom att bland annat bygga en passage för fisk och annan fauna kommer förutsättningarna för biologisk mångfald i Långforsen att förbättras. Stationshuset kommer att ligga på samma ställe som i dag och vattenflödet kommer inte att förändras.

- Det kommer att se ganska lika ut som det gör i dag, och det kommer inte att leda till någon förändring av tappningen av vattnet, säger Tommy Borgh.

Trots det bidrar den nya tekniken till att årsproduktionen för kraftverket förbättras från 2 GWh per år till 3,5 GWh förnybar el. Enligt beräkningar förväntas Långfors omsätta cirka två miljoner kronor per år. Renoveringen beräknas kosta totalt 13 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Karin Bodén, pressansvarig, Jämtkraft    063-57 74 72

                     

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera