Skip to main content

Nu inleds arbetet för fria vandringsvägar i Billstaån

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 11:33 CEST

Jämtkraft arbetar med att skapa vandringsvägar för fisk i Billstaån. Första steget i det arbetet är att tappa ur vattnet ur Ävjan, vid den gamla intagsdammen i Lillå. Projektet som omfattar 12,5 miljoner kronor ska åter göra ån tillgänglig som lek- och uppväxtområde för fisk.

Under 2017 kommer fisk åter att kunna vandra i Billstaån, en 2,5 kilometer lång strömsträcka som går mellan sjöarna Näkten och Storsjön. För att det ska bli möjligt ska tre omlöp byggas och en damm rivas ut.

- Dammen vid Ävjan är gammal och har ingen funktion idag och därför är det ett naturligt steg att riva den. Vi kommer att arbeta för att återskapa en mer naturlik miljö på platsen. Billstaån har höga naturvärden som det här projektet kommer att gynna, säger Tommy Borgh, chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Lokalt initiativ
Förslaget att återskapa vandringsvägar för fisk i ån kommer ursprungligen från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta som det kom fram önskemål om att bygga omlöp. Det görs nu vid kraftstationerna i Billsta, Strömbacka och vid regleringsdammen i Näkten.

- Det här är det bästa som har hänt på år och dagar, det är ett klockrent projekt och ett lyft för hela ån. Fiskarna får bättre förutsättningar att fortplanta sig och det kommer att bli både större och mer fisk i ån och i Storsjön. Det här kommer att gynna både bofasta och turismverksamhet, säger Hans-Erik Andersson ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

Myrvikens skola studerar
Elever i årskurs sju på Myrvikens skola kommer att vara med och studera hur miljön förändras när vandringsvägar för fisk skapas.

- För oss är det värdefullt att få möjlighet att följa ett sånt här projekt direkt på plats. Det är en konkret studiemöjlighet kopplad till både miljö, samhälle och näringslivsfrågor, säger Anna Undin, NO-lärare på Myrvikens skola.

Ingår i Triple Lakes
Projektet Förbifart Billsta är en del av LIFE-projektet Triple Lakes som Länsstyrelsen driver som syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten.

- Projektet i Billsta är en jättebra satsning som gynnar både fisk och andra organismer. Det finns stor potential i Billstaån och Jämtkrafts projekt öppnar upp för en positiv utveckling av de naturvärden som finns där idag. Det är en direkt investering i naturvårdsnytta, säger Malin Bernhardsson, projektledare för Triple Lakes vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleds våren 2016 och avslutas under 2017.
Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019.

Dammen kommer att börja tappas på vatten torsdag 19 maj. Dagen innan, onsdag den 18 maj, besöker klassen Ävjan för att påbörja sitt skolarbete.

Media är välkomna till Billstaån när klassen är på plats och inleder sitt arbete.

Var: Lillå Kraftstation/Billstaån
När: Onsdag 18 maj klockan 09.00-11-00
Kontakt: Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft 063- 57 74 72 karin.boden@jamtkraft.se


Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.