Skip to main content

Nytt samarbete med Sundsvall Energi

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 16:30 CET

Den 1 mars 2010 inleder Jämtkraft och Sundvall Energi samarbete kring elhandel. Båda företagen ser goda möjligheter till samarbetsvinster, något som i förlängningen kommer elkunderna till godo.

Samarbetet innebär att Sundsvall Energi kommer att köpa el från elbörsen Nord Pool via Jämtkraft och att Jämtkraft tar hand om ett antal administrativa tjänster för Sundsvall Energis elhandelskunder.

– Vi ser många fördelar med samarbetet. Bland annat får vi ett bättre administrativt system som gör oss mer effektiva, vilket innebär att vi på sikt kan göra mer för våra kunder, säger Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi. Målet och drivkraften är att det vi gör ska vara bra för miljön och bidra till regionens utveckling.

– Det här är mycket glädjande och ett viktigt steg i ett fördjupat samarbete mellan Sundsvall Energi och Jämtkraft. Olika former av samarbete inom energimarknaden kommer att bli allt viktigare i den hårdnande konkurrensen, säger Anders Ericsson, VD för Jämtkraft AB. För mer information,

Kontakt:
Anders Jonsson, vd Sundsvall Energi: 060-19 20 72 / 070-313 01 71.

Catarina BoggAsplund, Affärsområdeschef El Sundsvall Energi: 060- 19 16 25 / 070-669 16 25.

Anders Ericsson, VD Jämtkraft, 063-14 90 12

Ulla Möller, Marknadschef Jämtkraft 063-14 93 36

Håkan Roos, Informationschef Jämtkraft 063-14 91 35, 0734- 60 51 59

Jämtkraft levererar el, värme och fi bernät för kommunikation. Vi säljer el i hela landet samtidigt som vi står stadigt förankrade i Jämtland.  Vår energi kommer från förnybara källor – skog, vind och vatten. Uppdraget från våra ägare är att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Klimatfrågan är en viktig drivkraft för oss i vår strävan att producera så mycket energi vi kan från förnybara källor. Fram till år 2020 fördubblar vi vår förnybara elproduktion.