Skip to main content

Ekonomiska effekterna av Storsjöcupen kartläggs

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 09:37 CEST

Ekonomiska effekterna av Storsjöcupen kartläggs
Fotbollsturneringen Storsjöcupen växer så det knakar och tills i år kommer man att nå slå rekord i antalet deltagande lag. Växer gör också omsättningen rent ekonomiskt och i år ska också de samhällsekonomiska effekterna av evenemanget kartläggas.

-Tidigt i vintras tog vi kontakt med JHT för att få hjälp med utvecklingen av cupen med framför allt den här utvärderingen av hur närområdet påverkas av cupens tusentals besökare och till vår stora glädje kändes det här lika angeläget för turismen i länet att få svar på. förklarar Sven-Bertil Bengtsson ordförande i Storsjöcupen och fortsätter.
-Underlaget blir ovärderligt i vårt fortsatta sponsorarbete. Om vi ska kräva att det lokala näringslivet ska vara med som partner till cupen är det viktigt att påvisa hur pass mycket pengar som faktiskt omsätts i länet i och med att vi årligen arrangerar cupen.

En undersökning om Storsjöcupens samhällsekonomiska effekter gjordes i början av 2000-talet men det underlaget är knappast aktuellt i dag då cupen vuxit lavinartat.

Årets undersökning består av två delar. Dels en publik och deltagarundersökning där man söker svaret på hur mycket pengar som en Storsjöcupsdeltagare spenderar i Östersund med omnejd under de dagar man är här. Den andra delen är en  företagareenkät bland det lokala näringslivet där cupens betydelse för näringslivet ska inringas.

Undersökningen finansieras dels genom stöd av Östersunds kommun men även inom JHT´s stora projekt Turism 2020. Utveckling av evenemang samt utvärdering och uppföljning är två av fyra viktiga områden inom JHTs projekt Turism 2020. Man har bland annat en person som arbetar för att länets evenemang ska bli hållbara och starkare besöksanledningar och man köper en forskartjänst på ETOUR. Undersökningen på Storsjöcupen utförs av personer med anknytning till ETOUR och Mittuniversitetet.

-Att Storsjöcupen och länets andra stora evenemang påverkar det samhällsekonomiska klimatet är ingen nyhet i sig. Det som är viktigt är att få klä på respektive evenemang med siffror. Ju mer vi med forskningens hjälp kan med säkerhet säga vara sant ger oss viktiga pusselbitar i hur vi ska kunna skapa hållbara evenemang och välmående arrangörer. säger Mats Forslund, VD för Jämtland Härjedalen Turism.

Undersökningen från Storsjöcupen beräknas vara klar i slutet av september.

För mer information:
Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism       
070-377 2576

Sven-Bertil Bengtsson, ordförande Storsjöcupen
070-585 1355

Pressbilder från hela Jämtlands län hittar du i vår bildbank: www.jamtland.se/bildbank
I bildbanken kan du titta på lågupplösta bilder utan att logga in, vill du hämta högupplösta pressbilder skickar du ett mejl till anna.jonsson@jht.se så får du ett lösenord. Tala om hur och i vilken publikation du vill använda bilderna.

Jämtland Härjedalen Turism
Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening bildades 1995 och är den drivande, professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av Jämtlands läns turism. Föreningen verkar som projektorganisation för länsgemensamma åtgärder och företräder länets turismbransch i nationella och internationella sammanhang. JHT:s mål är att genom ökad tillströmning stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, affärsmannaskapet bland länets turistföretagare samt stärka det turistiska nätverket i länet. Turism 2020 är ett EU-finansierat projekt som Jämtland Härjedalen Turism driver under perioden 2008-2010. Målet med projektet är att vidareutveckla en långsiktigt hållbar turismnäring. Satsningar pågår inom destinations- och produktutveckling, kommunikation, evenemang samt forskning & analys.  www.jamtland.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy