Skip to main content

En position i framkant gällande exportmogna produkter

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2011 10:38 CEST

Foto: Martin Söderqvist/Jämtland Härjedalen Turism

Den 29 sep äger uppföljningen av Sverigepremiären ”Kurbits affärsutveckling för besöksnäringen – tema export” rum. Kurbits som är framtaget i Dalarna har nu utvecklat det nya temat export utifrån Jämtland Härjedalens behov och är en av aktiviteterna inom det exportprojekt Jämtland Härjedalen Turism (JHT) driver. Först ut på plan var tio företag i Funäsfjällen den 21 sep och nu följer även Lofsdalen/Vemdalen med ytterligare tio företag.

För att lyfta Jämtland Härjedalen ytterligare som en region som attraherar internationella besökare driver JHT ett treårigt exportprojekt tillsammans med ett antal destinationer i länet. I projektet har utveckling hos produktägare varit ett tydligt behov och Kurbits som redan fanns framtaget som affärsutveckling för besöksnäringen passade perfekt in – efter anpassning mot export. Jämtland Härjedalen Turism har i samarbete med Kurbits under våren utvecklat det nya temat och utbildningen körs i fas ett igång på destinationerna Funäsfjällen och Lofsdalen/Vemdalen. Totalt kommer tjugo företag att utbildas under ett halvår med start nu i september.

- Det talas ofta nationellt om att vi behöver fler exportmogna produkter på hyllorna för att ha möjlighet att attrahera internationella besökare till Sverige. Kurbits som nu startar upp i länet är ett steg mot att öka exportmognaden och affärsnyttan hos våra produktägare. Vi är otroligt stolta och glada över att ha varit med och utvecklat det nya temat, genom det tar vi ett stort steg mot att fylla på hyllorna i skafferiet, något både Jämtland Härjedalen och Sverige tjänar på, säger Ewa Jerlinder, projektledare för exportprojektet på JHT.

Medarrangör är Lantbrukarnas Riksförbund i Jämtland (LRF) som även finansierar utbildningskostnaderna i Funäsfjällen som ett led i att bidra till ökad företagsutveckling. JHT arbetar för nuvarande med att lösa finansiering för fortsatt utbildning på andra destinationer i länet, i första hand för Åre och Östersund som förutom Funäsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen är de som ingår i exportprojektet.

Kort om Kurbits

Kurbits som är ett affärsutvecklingsprogram framtaget i samarbete mellan Region Dalarna, RTS, KK-stiftelsen, meNY, Högskolan i Dalarna och affärsutvecklare med erfarenheter från branschen. Programmet är kvalitetssäkrat av RTS och målet är att överföra kunskaper och verktyg som ger företag nya möjligheter att utveckla sina verksamheter på ett sätt som ökar deras lönsamhet. För mer info kontakta Barbro Trum: barbro@blownaway.se 

Kort om Exportprojektet

Exportprojektet "Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län" skall stärka turismnäringens kunskaper och förståelse om den internationella marknaden och därmed skapa aktiviteter och handlingsverktyg för ökad export. Detta skall leda till att öka andelen utländska besökare till Jämtlands län, dess destinationer och företag, genom huvudaktiviteterna Omvärldsbevakning/analys/F&U, Marknadsaktiviteter, Produktutveckling, Samordnad reservationsfunktion via web samt Metodutveckling/samverkan. Projektet pågår under perioden 2010-2013 och beräknas omsätta ca 20 mkr.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 195 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Pressbilder från hela Jämtlands län hittar du i vår bildbank: http://www.jamtland.se/bildbank. I bildbanken kan du titta på lågupplösta bilder utan att logga in, vill du hämta högupplösta pressbilder skickar du ett mejl till fanny.hejdstrom@jht.se så får du ett lösenord. Tala om hur och i vilken publikation du vill använda bilderna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera