Skip to main content

Gott Nytt hållbart turismår 2017

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 09:00 CET

Vandring i Frostviksfjällen | Foto: Sandra Lee Pettersson

Att FN utsett 2017 till det internationella året för hållbar utveckling av turism ligger helt i linje med strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen*. Den hållbarhetspolicy som aktörerna inom Jämtland Härjedalen Turism utarbetat utgör en värdegrund för den regionala strategin för besöksnäringen – så långt det är möjligt ska man tillsammans arbeta för en turismnäring med fungerande samhällelig, kulturell och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system.

Sverige och Jämtland Härjedalen ligger redan i framkant när det gäller en ansvarsfull och hållbar utveckling av besöksnäringen. I ett relativt glesbefolkat land med en tradition av närhet till naturen, den omgivande miljön och kulturen är det något som faller sig naturligt.

Besöksnäringen i Jämtland Härjedalen har redan kunskap och medvetande om turismens påverkan och ser positivt på den trend som visar att dagens gäster och kommande generationer har ett ökande intresse för att agera på ett ansvarsfullt sätt.

- Vi är oerhört glada över UNWTOs planer för 2017 och ser stora möjligheter i att låta turismen bli en katalysator för positiv förändring. Att belysa det gemensamma ansvaret för framtiden är något vi har högt på agendan och som tydliggörs i vår hållbarhetspolicy. Gästernas önskan att göra rätt och agera hållbart ökar, för oss handlar det om att ge rätt förutsättningar, något som vi också tagit fasta på i vår senaste satsning adventuresweden.comGenom ett avtal mellan Svensk Turism, där JHT är största ägare, Visita och UNWTO har vi även förbundit oss till att bidra till långsiktig hållbarhet inom besöksnäringen internationellt säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Med en omsättning på 4,65 miljarder kronor, över 10 miljoner gästnätter, 4 400 direkta årsarbeten, stor betydelse för andra näringar och skatteintäkter på cirka 625 miljoner kronor är turismen i Jämtland Härjedalen en basnäring och en växande industri**. En hållbar utveckling av turismen ger också konkurrensfördelar på marknaden. Med rätt hantering är Sverige och Jämtland Härjedalen långsiktiga vinnare och ett självklart val för naturbaserade upplevelser i framtiden.

*Strategi för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen 2030 - http://jamtland.se/index.php/se/inside-redskap/vision-mal-strategi

**Fakta om Turismen i Jämtland Härjedalen 2015 - http://jamtland.se/index.php/se/inside-fakta-statistik/inside-fakta-om-turismen-2015

För mer information:

The United Nations 70th General Assembly has designated 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development (A/RES/70/193).

http://www2.unwto.org/tourism4development2017

United Nations Secretary-General, Banki-moon
World Tourism Day Message, 2015:

"With more than one billion international tourists now traveling the world each year, tourism has become a powerful and transformative force that is making a genuine difference in the lives of millions of people. The potential of tourism for sustainable development is considerable. As one of the world’s leading employment sectors, tourism provides important livelihood opportunities, helping to alleviate poverty and drive inclusive development."

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.