Skip to main content

Gränsöverskridande destinationsorganiation i Bydalsfjällen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 11:01 CEST

Nu intensiferias arbetet med att ta fram förutsättningar för att bilda en kommungräns-överskridande destinationsorganisation i Bydalsfjällen. Johan Persson och Andreas Edholm, leder arbetet med förstudien kring detta som pågår fram till den 30 november 2009.

Det finns ett behov av en tydligare samverkansorganisation i området som underlättar för företagare och befolkning att samverka och därmed öka antalet turister och arbetstillfällen under hela året.

Förstudien ska ta fram underlag för hur detta ska utformas. Arbetet med förstudien innebär kortfattat att dra nytta av tidigare förarbeten, analysera befintligt utvecklingsarbete, lära av andra destinationer samt att intervjua representanter från företag, kommun, föreningar, befolkning och turister.

Bydalsfjällen har sina unika förutsättningar och förstudien ska leda fram till ett underlag för att kunna ta nästa steg i utvecklingsprocessen som en gränsöverskridande destination med konkreta och gemensamma mål och en tydlig profilering mot marknaden.

Lojaliteten bland turisterna i området är hög och det finns goda förutsättningar för ökad tillväxt under hela året. Vinterturismen har haft en mycket positiv utveckling och sommaren har stor potential. En viktig förutsättning för att kunna stärka destinationens attraktionskraft ytterligare i framtiden är att
lyckas bra med samarbetet på destinationen, vilket också bidrar till att destinationen är en tydligare och enhetligare initiativtagare till olika infrastrukturella satsningar och investeringar.

En styrgrupp för förstudien har bildats och den representeras av:
· Johan Persson, Projektledare
· Andreas Edholm, Projektledare
· Karin G. Granlöf, Projektledare för Turism 2020, Jämtland Härjedalen Turism
· Anders Englund, Bergs kommun
· Jan Andersson, Åre kommun
· Gunnar Sundbaum, Bydalen fjällanläggningar
· Lars Sällström, Bydalsfjällen
· Margareta Hemmingsson, Fjällhalsen
· Carola Olsson, Fjällgården/Gräftåvallen
En inbjudan till ett offentligt informationsmöte kommer senare

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy