Skip to main content

Med inspiration från rymden!

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:01 CEST

Foto: Anders Robertsson/Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen går vidare i processen att bli en av Sveriges exportmogna turismregioner. Den 24 oktober bjuder Jämtland Härjedalen Turism (JHT) in till en inspirationsdag med fokus på just export inom besöksnäringen. Bland talarna finns Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden, som berättar om rymdturismen och hur den kan lyfta Sverige mot gränslösa möjligheter. 

Inom det exportprojekt som JHT driver för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är det den 24 oktober fullt fokus på inspiration och lärande då en exportdag arrangeras på OSD i Östersund. Programmet är fyllt med föreläsningar om paktering, distribution, rymdturism, gästundersökningar, tillgänglighet och inte minst de nya krav som ställs från våra gäster. Ämnen som alla berör och till stor del avgör hur väl export inom besöksnäringen faller ut. På talarlistan finns årets vinnare av turismnäringens innovationspris - Spaceport Sweden och VD:n Karin Nilsdotter, Pär Kjellin Styrelseledamot & Turistkonsult samt fd Sverigechef för Apollo, Linda Ericson Senior Manager Corporate & Public Affairs på VisitSweden, Lars-Börje Eriksson VD för ÅRE Destination och Lars Häreblad VD för Nordanalys. 

- Lärande är oerhört viktig för att vi skall flytta fram positionerna i regionen, bli mer exportmogna och kunna tävla med resten av världen. Med en kombination av nytänkande områden inom turism och den ständigt avgörande frågan om tillgänglighet - både i form av kommunikationer och distribution, hoppas vi att dagen skall ge kunskap och inspiration som ett steg i vår exportprocess, säger Ewa Jerlinder, projektledare JHT.

Se bifogat program.

Exportprojektet "Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län" skall stärka turismnäringens kunskaper och förståelse om den internationella marknaden och därmed skapa aktiviteter och handlingsverktyg för ökad export. Detta skall leda till att öka andelen utländska besökare till Jämtlands län, dess destinationer och företag, genom huvudaktiviteterna Omvärldsbevakning/analys/F&U, Marknadsaktiviteter, Produktutveckling, Samordnad reservationsfunktion via web samt Metodutveckling/samverkan. Projektet pågår under perioden 2010-2013 och beräknas omsätta ca 20 mkr.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy