Skip to main content

Starkare utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen än på nationell nivå pekas ut i ny strategi

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:30 CET

Foto: Lars Häreblad

”Jämtland Härjedalen – ledande på naturbaserade upplevelser”, är den vision som utvecklingsarbetet inom besöksnäringen i regionen utgår ifrån. Visionen är tagen efter ett arbete där både näringsrepresentanter och offentliga aktörer deltagit. Visionen och framför allt målen i den nyligen uppgraderade strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen siktar högre än motsvarande mål på nationell nivå. Målsättningen är hög men sett till utvecklingen de senaste tio åren, besöksnäringens roll som tillväxtmotor i regionen och den investeringsvilja som finns så är det en rimlig ambitionsnivå.

I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från ca 4 mdr till ca 7,5 mdr 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta och indirekta, från dagens ca 7 000 till ca 12 000 år 2020.

- För att det här ska vara möjligt måste arbetet ha en tydlig inriktning mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, investeringarna i reseanledningar och produkter måste öka, gärna med hjälp av fler större aktörer, och tillgängligheten förbättras. Utvecklingsarbetet ska vara kunskapsdrivet, vi måste bli bättre på att förstå vad gästen efterfrågar och vi måste bli ännu starkare i vårt säljarbete, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

En fråga som lyfts tydligare i den nya versionen av strategin är behovet av större, strategiska satsningar som skapar dynamiska effekter, stärker reseanledningen och skapar möjligheter för leverantörer av olika varor och tjänster. Elektrifieringen av Meråkerbanan är ett bra exempel på en sådan satsning. Andra exempel är de liftinvesteringar som nu sker i Lofsdalen, Ramundberget och Åre, utvecklingen av skidstadion i Östersund och den torgmiljö som skapas på Vemdalsskalet. Den starka utvecklingen i de större destinationerna där det redan finns en struktur att bygga vidare på hindrar inte en fortsatt utveckling av naturturismen som är av stor betydelse för regionen. Tvärtom så kompletterar de varandra vad gäller utbudet, de skapar underlag för hållbara resmöjligheter och de bidrar till den positiva bilden av Jämtland Härjedalen.

- Vi såg direkt en rad positiva effekter av beslutet att påbörja de liftinvesteringar som nu görs i Åre i samarbete mellan SkiStar och en rad andra intressenter. Backrestauranger som bygger ut, en ökad efterfrågan på tomter och boenden och uppdrag till lokala företag under byggperioden är några exempel. Ett positivt beslut om alpina VM 2019 skulle för Åres del betyda både en ny fantastisk idrottslig fest och en ytterligare injektion för destinationsutvecklingen, säger Niclas Sjögren-Berg, SkiStar Åre.

Åren 2001-2011 ökade besöksnäringens omsättning med hela 67 procent i Jämtland Härjedalen medan ökningen i riket var 47 procent under samma period. Näringens exportvärde i Sverige ligger på cirka 100 miljarder kronor, större än järn- och stålbranschen samt personbilsbranschen tillsammans. Den bidrar till stora investeringar och genererar tusentals arbetstillfällen, inte minst för unga arbetssökande och nytillkomna svenskar som besöksnäringen är en viktig inkörsport till arbetslivet för.

- Besöksnäringen är en basnäring i vår region och genom kännedomsundersökningar vet vi att vi är kända och uppskattade för vår natur, den rena miljön och det stora utbudet av upplevelser och aktiviteter. Även på nationell nivå ses besöksnäringen alltmer som en ny basnäring och den är en av Sveriges snabbast växande näringar. Jämtland Härjedalens starka tradition av småföretagande och entreprenörskap och en offensiv offentlig sektor bidrar till den starka tillväxten inom besöksnäringen och det starka samarbetet vill vi värna om. Här finns också forsknings- och utbildningscentra som bildats till stor del beroende på en stark besöksnäring. Sammantaget finns alla förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Marie Nordén, riksdagsledamot (S) och styrelseledamot i Jämtland Härjedalen Turism. 


Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för Regionförbundet Jämtlands län. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera