Skip to main content

Starkast nyföretagaranda i Jämtland Härjedalen enligt Turistnäringens Företagarindex

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:27 CEST

fotograftina.se - Klövsjö Stenugnsbageri

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012 och sett till antalet nya turistföretag per invånare är det Jämtland Härjedalen som för andra året i rad har den starkaste utvecklingen i hela landet enligt Turistnäringens Företagarindex som presenterats under Almedalsveckan.

För andra året i rad ligger Jämtland Härjedalen i topp vad gäller antalet nya turistföretag per invånare. I regionen startades 43 nya turistföretag under 2012 vilket motsvarar en ökning med fem procent eller hela 155 procent över index för landet.

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 turistföretag. För närvarande finns närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet har ökat med en procent under 2012.

Optimismen bland turistföretagare i regionen

Turistnäringens Företagarindex visar också att den optimistiska synen på framtiden bland företagarna inom turistnäringen i Jämtland Härjedalen är fortsatt hög även om den dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. Fortfarande anger dock närmare 62 procent av regionens (inkl även Västernorrlands län) turistföretagare att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget. Optimismen är generellt störst hos turistföretagare i norra Sverige och lägst i södra Sverige. 

Turistföretagen i regionen nyanställer

19 procent av turistföretagarna i Jämtland Härjedalen (inkl även Västernorrlands län) planerar för att öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är samma andel som genomsnittet för riket (19%) samt högre andel än i fjolårets undersökning (15 procent). Regionens turistföretagare ser fortsatt optimistiskt på den ekonomiska utvecklingen. Framtidstron är stark, över genomsnittet för riket.

Innovationer hos turistföretagen i regionen

23 procent av turistföretagarna i Jämtland Härjedalen har introducerat en innovation i den egna rörelsen de senaste 24 månaderna.

- Det är glädjande att 2011 års positiva utveckling hållt i sig även 2012 och det bekräftar den viktiga roll som besöksnäringen har som tillväxtmotor i Jämtland Härjedalen. Bakom utvecklingen ligger förstås en attraktiv miljö och natur men inte minst ett starkt och långsiktigt utvecklingsarbete där många goda krafter samarbetar. Naturligtvis är företagaren själv den viktigaste aktören men vi har också ett bra samarbete på destinations- och regional nivå som stöds på ett bra sätt av de offentliga aktörerna, säger Mats Forslund, VD, och Karin Grahnlöf, projektchef Jämtland Härjedalen Turism.

Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala turistorganisationer. Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turistföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning som tidigare har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och Framtidens företagande. *Index: Riksgenomsnittet för antal nya företag i förhållande till antal invånare 2010 

För mer information

Karin Grahnlöf, projektchef Jämtland Härjedalen Turism, 070-605 37 67, karin.g.grahnlof@jht.se - Regional rapport

Anneli Sundström, informationschef Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se - Nationell rapport

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för Regionförbundet Jämtlands län. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy