Skip to main content

Ytterligare en sommar med positiv gästnattsstatistik i Jämtland Härjedalen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:25 CEST

Foto: Sandra Lee Pettersson/Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen fortsätter att visa ett starkt resultat gällande antal gästnätter under sommarmånaderna jun-aug. I år med en ökning på 3%. Den norska marknaden är den mest framträdande faktorn till de positiva siffrorna och de norska gästnätterna har ökat i samtliga av regionens åtta kommuner. Totalt visar den norska markanden på +16% i Jämtland Härjedalen. 

Med sommarmånaderna jun-aug summerade kan det konstateras att antalet gästnätter i Jämtland Härjedalen ökade med 3%. Mot bakgrund av utvecklingen för övriga regioner ett starkt resultat, precis som för föregående sommar (+4%). Riket som helhet backade i år med 2%, Värmland redovisade -1%, medan Dalarna ökade med 2% och övriga Norrland 1%.

Framförallt är det den norska marknaden med +26 460 gn (+16%) som lyft sommarresultatet för Jämtland Härjedalen. De norska gästnätterna ökade i samtliga av regionens åtta kommuner. Östersund har den största andelen norska gästnätter på 83 748 (+12%) och följs av Åre som förra sommaren gjorde en ökning på hela 79% - i år ligger siffrorna kvar på ungefär samma nivå med 35 308 gn (+1%). En fortsatt gynnsam kronkurs sve-no och ett utbud som attraherar norrmännen i kombination med uthållig marknadsbearbetning är faktorer som bidrar till de positiva siffrorna. 

- Norge är vår största och viktigaste utlandsmarknad och det är glädjande resultat vi ser. Norrmännen står redan idag för närmare 60% av de utländska gästnätterna i Jämtland Härjedalen men givetvis välkomnar vi fler och fortsätter att jobba aktivt med kampanjer och marknadsinsatser för att öka antalet, säger Anne Adsten, Turismutvecklare Jämtland Härjedalen Turism. 

Med undantag för Tyskland och övriga Europa, vilka minskade tämligen tydligt, visar sommarens statistik generellt sett på små förändringar för övriga marknader. En svag Euro samt finanskris i Europa är troliga faktorer bakom minskningen från Tyskland och övriga Europa. 

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy