Skip to main content

Medvetenheten om vikten av kriskommunikation har ökat

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 13:00 CEST

Jansäter Kommunikation har genomfört en undersökning om hur kriskommunikationen ser ut och vad man skulle önska mer av inom detta område. Undersökningen skickades ut till drygt 650 personer som har visat intresse för kriskommunikation, exempelvis som kunder, seminariedeltagande, prenumeranter på nyhetsbrev m.m. 55 personer har svarat på undersökningen vilket visserligen är få men ändå kan anses som ett gott resultat.

Intressant är att 90% anger att de har en krisplan/kriskommunikationsplan vilket är tillfredsställande. Däremot är det nästan hälften som uppdaterar den mer sällan än 2 år (24%) eller inte vet (24%).

Liksom i föregående undersökningar anger de flesta (66%) att kriskommunikationen finns tillgänglig på organisationernas intranät. Vi menar att det finns en risk med att ha den där eftersom det kan vara svårt med tillgängligheten om man inte befinner sig i rätt byggnad. Dessutom innebär det att utomstående inte kan få någon information denna väg. 31% anger att man har en beredskapspärm eller motsvarande. Här kan det vara en väsentlig fördel att lägga över den till en digital variant vilket underlättar uppdatering och tillgänglighet.

Den viktigaste gruppen att nå i en krissituation anger man är medarbetarna, men även kunder och medarbetarnas anhöriga är viktiga att nå ut till. Däremot hamnar medier, leverantörer, myndigheter och medborgare betydligt längre ner i prioritering.

De funktioner som skulle uppskattas mest av ett verktyg i krisplanering är automatisk loggföring av kommunikationen och att arbetsinstruktioner och checklistor finns för varje ansvarig. Även uppföljning av personer och deras anhöriga skulle vara en uppskattad och nyttig funktion anger man.

Som en sammanfattning kan man säga att medvetenheten om vikten av kriskommunikation har ökat väsentligt men att man fortfarande inte har tagit steget över i den digitala världen med kriskommunikationen.

Jansäter Kriskommunikation har nyligen etablerat ett samarbete med Braathens IT Solutions för att gemensamt erbjuda ännu bättre lösningar inom krisberedskap. Jansäter Kriskommunikation är en del av Jansäter Kommunikation.

Jansäter Kommunikation AB är en PR- och kommunikationsbyrå med ledorden fantasi, familjär och först. För oss är fantasin kärnan i vår verksamhet. Vi vill vara en nära och familjär samarbetspartner. Kreativiteten flödar och vi uppnår inte bara resultat utan även det "lilla extra". Det som inspirerar, påverkar och utvecklar dig och din verksamhet för att nå dina mål. Vi arbetar med att integrera din PR och marknadskommunikation för större genomslagskraft.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.