Skip to main content

Sotning/rengöring upphör i SÖRFs regi: Möte med utförare inför upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 13:30 CET

Jimmy Olofsson på Sydöstra Skånes Räddnigstjänstförbund

Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningsförbund, SÖRF, lägger ut sotningen/rengöringen på entreprenad efter tre år med verksamheten i egen regi..

SÖRFs direktion har utsett en arbetsgrupp som gemensamt arbetar för att upphandla ett avtal med flera entreprenörer som innebär valfrihet och största möjliga nytta och service för medborgarna.

I arbete med att ta fram underlag kommer olika intressenter att tillfrågas. SÖRF bjuder in entreprenörer till ett möte den 28:e februari där de får information om den kommande upphandlingen. På detta möte får leverantörerna också möjlighet att lämna synpunkter på upphandling och underlag.

Agenda

  • Mats Svensson ger en kort introduktion
  • Jimmy Olofsson ger en kort bakgrund
  • Marcus Bäckström går igenom upphandlingsprocessen
  • Diskussion om frågorna i RFIn (Request for Information)
  • Tid för intervju/intervjuer med deltagarna

Välkommen att närvara på mötet!

Tid: den 28 februari kl 14.00
Plats: Brandstationen i Ystad, Metallgatan 2

För mer information kontakta:

Mats Svensson,räddningschef SÖRF

Telefon: 010-110 25 14
Mail:
mats.svensson@sorf.se

SÖRF står för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och är ett gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. En förbundsordning reglerar och styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.

Adress: Metallgatan 2, 271 39 Ystad, 010-110 25 00

Hemsida: http://sorf.se/, Facebook: https://www.facebook.com/sakertsorf/?fref=ts

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera