Skip to main content

September är blodcancermånaden… Vad har du i blodet?

Nyhet   •   Sep 10, 2014 18:53 CEST

Janssen EMEA lanserar en ny kampanj i sociala medier, ”Vad har du i blodet?”. Det är en rolig och informativ kampanj som bygger på det välkända uttrycket ”jag har det i blodet” som ett sätt att sammanfatta en människas egenskaper eller något som verkar vara ett medfött karaktärsdrag. Vi på Janssen tycker till exempel att vi har forskning i blodet. Kampanjen uppmuntrar deltagarna att:

·  Följa Janssens twitternamn @JanssenEMEA och/eller twitterkonversationen #WhatsinYourBlood.

·  Retweeta statistik och information om blodcancrar på Twitter.

·  Använda hashtaggen #WhatsinYourBlood på inlägg i alla typer av sociala medier.

Visste du detta?

·  Blodcancer är ett samlingsord för cancerformer som drabbar blodet, benmärgen och lymfsystemet. De flesta av dem är livshotande.2

·  Det finns cirka 140 olika former av blodcancer. De vanligaste är leukemi, lymfom och multipelt myelom.3 Trots de medicinska framstegen under senare år är dessa sjukdomar fortfarande obotliga och det finns fortfarande ett ouppfyllt behov av nya behandlingsalternativ för dessa patienter.

Typer av blodcancrar

·  Kronisk lymfocytär leukemi (KLL) är en långsamt växande blodcancer som har sitt ursprung i B-celler. I Europa är incidensen bland män och kvinnor cirka 5,87 respektive 4,01 per 100 000 personer per år.4

·  En sällsynt och aggressiv typ av lymfom är mantelcellslymfom (MCL) med en skattad incidens i Europa på cirka 0,45 fall per 100 000 personer per år.5

·  Multipelt myelom är den näst vanligaste formen av benmärgscancer och står för en procent av alla cancerfall.6

Det är viktigt att öka kunskapen och medvetenheten om blodcancer, inte bara under blodcancermånaden, utan varje dag, i förhoppningen om att kunna förbättra stödet till patienter som lever med cancer.Janssen har som mål att förvandla cancer till en förebyggbar, kronisk eller botbar sjukdom genom att ta fram unika diagnostik- och behandlingsmetoder som förlänger och förbättrar patienternas liv.

REFERENSER:

1  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Tillgänglig på: http://globocan.iarc.fr Hämtad senast den 16 juli 2014.

2  Anthony Nolan. What is blood cancer? Tillgänglig på: http://www.anthonynolan.org/blood-cancers-and-disorders/what-blood-cancer Hämtad senast den 16 juli 2014.

3  Leukaemia CARE. About Blood Cancer. Tillgänglig på: http://www.leukaemiacare.org.uk/about-blood-cancer Hämtad senast den 16 juli 2014.

4  Sant, M, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010; 116(19): 3724-34.

5  Smedby KE, Hjalgrim H. Epidemiology and etiology of mantle cell lymphoma and other non-Hodgkin lymphoma subtypes. Semin Cancer Biol 2011;21:293-8.

6  Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet 2009;374:324–339.