Skip to main content

Behandling med biologiska läkemedlet STELARA® ger långsiktig förbättring av psoriasis och ökad livskvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 09:15 CEST

Efter tre års behandling med STELARA® (ustekinumab) upplever majoriteten av psoriasispatienter samma betydande förbättring av sin psoriasis och livskvalitet som de gör efter 12 veckors behandling. Det visar nya studieresultat av långtidsbehandling som presenteras vid den stora europeiska EADV-kongressen (European Academy of Dermatology and Venereology) i Göteborg.1, 2

Psoriasis är en kronisk, icke smittsam, autoimmun sjukdom som leder till en överproduktion av hudceller. Psoriasis drabbar cirka 12,5 miljoner3, 4 människor i Europa och kan ha en betydande fysisk och psykologisk inverkan på dem som drabbas. Dessutom uppger många människor som lever med måttlig till svår psoriasis en känsla av missnöjdhet och frustration över konventionella behandlingsalternativ, som kan vara besvärliga och tidskrävande.5

De nya resultaten baseras på en fas III-studie (PHOENIX 1) där 766 patienter deltog för att för första gången mäta effekten av långsiktig, upp till tre år, behandling med ustekinumab – ett biologiskt läkemedel för måttlig till svår psoriasis.1 Regelbunden behandling var 12:e vecka, utöver två doser vecka 0 och 4, resulterade i en snabb förbättring av huden. Förbättringen toppade vecka 24 då 76 respektive 85 procent av patienterna, som administrerades 45 respektive 90 mg ustekinumab, uppnådde en 75-procentig förbättring av sin psoriasis (enligt mätmetoden Psoriasis Area and Severity Index: PASI 75). Effektiviteten upprätthölls under hela den treåriga perioden då 64 respektive 76 procent av de två doseringsgrupperna uppnådde PASI 75.1

Undersökningar visar att personer med psoriasis kan lida av dåligt självförtroende, depression, ångest och sexuella problem6-8. För vissa är inverkan på livskvaliteten jämförbar med andra kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och cancer9.  Med regelbunden behandling med ustekinumab uppvisar patienter en betydande förbättring avseende livskvalitet, även efter tre års behandling.2

– Att leva med en långvarig sjukdom som psoriasis kan vara mycket svårt - det kan ha en enorm inverkan på en persons självförtroende, självkänsla och dennes totala livskvalitet, säger Ottfrid Hillmann, ordförande för europeiska paraplyorganisationen för psoriasisförbund (EUROPSO). Dessa tre års data avseende den långsiktiga effektiviteten, säkerheten och förbättrade livskvaliteten med ustekinumab ger hopp till patienter om ett liv fritt från bördorna av psoriasis.

 

###

 

För mer information, vänligen kontakta:

Janssen-Cilag

Mikael Själin

Nordic Medical Affairs Director

08-626 5173

msjalin@its.jnj.com

Anna Käll

Public Affairs Manager

08-626 5029

akall@its.jnj.com

Schwartz Communications

Felicia Lindberg

08-599 085 00

flindberg@schwartzcomm.com

Om psoriasis

Psoriasis är en av vår tids vanligaste folksjukdomar, med nära 300 000 drabbade i Sverige. Psoriasis är en inflammatorisk sjukdom som gör att hudcellerna i de drabbade områdena förnyas var 3:e till 6:e dag istället för var 28:e dag. Det ger upphov till förhöjda, fjällande fläckar. Den vanligaste formen av psoriasis kallas plackpsoriasis, med större fläckar (plack) som ofta förekommer på knän, armbågar, bål och i hårbotten. Psoriasis går inte att bota men det finns effektiv behandling. Generellt sett kan behandlingar för psoriasis delas in i tre huvudområden: icke-systemiska (utvärtes behandling såsom kräm och ljusbehandling), orala systemiska behandlingar (invärtes behandling via tablett) och biologiska läkemedel (invärtes behandling via injektion eller infusion).

Om STELARA® (ustekinumab)

Ustekinumab är en human monoklonal antikropp med en ny verkningsmekanism. Antikroppen riktar sig mot interleukin-12 (IL-12) och interleukin-23 (IL-23), naturligt förekommande proteiner som reglerar immunsvar och som tros vara inblandade i vissa immunmedierade inflammatoriska sjukdomar, bland annat plackpsoriasis. STELARA® ges som en subkutan injektion var 12:e vecka och marknadsförs av Centocor Ortho Biotech Inc. i USA samt av Janssen-Cilag utanför USA.

Om Janssen-Cilag

Janssen-Cilag är ett världsomspännande läkemedelsföretag som bedriver innovativ forskning inom terapeutiska områden såsom dermatologi, neurologi, onkologi, psykiatri och smärta.  Inom dessa områden har företaget ett flertal marknadsledande produkter, såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Fler än 6000 medarbetare arbetar inom Janssen-Cilag Europa. Mer information finns på www.janssen-cilag.se

 

Referenser:

1.       Ghislain et al. Maintenance of long-term efficacy of ustekinumab through year 3 for patients with moderate-to-severe psoriasis. Poster presented at:19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology; 2010 October 06-10;Gothenburg, Sweden. Poster P589.

2.       Leonardi et al. Sustained improvement in skin disease-specific quality of life in patients with moderate to severe psoriasis receiving ustekinumab maintenance therapy: Long term results from  PHOENIX 1. Poster presented at:19th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology; 2010 October 06-10;Gothenburg, Sweden. Poster P653.

3.       Europa. How many people live in the EU? Available at: http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/index_en.htm Last accessed on 19 August 2010.

4.       Schäfer T. Epidemiology of Psoriasis; Review and the German Perspective. Dermatology. 2006;212: 327-337.

5.       Dubertret L, Mrowietz U, Ranki A, et al.  European patient perspectives on the impact of psoriasis: the EUROPSO patient membership survey.  Br J Dermatol. 2006;155(4):729-736.

6.       National Psoriasis Foundation. Spring 2007 Survey Panel Snapshot. Available at: http://www.psoriasis.org/NetCommunity/Document.Doc?id=382 Last Accessed on 19 August 2010

7.       National Psoriasis Foundation. Fall 2006 Survey Panel Snapshot. Available at: http://www.psoriasis.org/NetCommunity/Document.Doc?id=379 Last Accessed on 19 August 2010.

8.       Kimball AB, Jacobson C, Weiss S, et al. The Psychosocial Burden of Psoriasis. Am J Clin Dermatol. 2005;6 (6):383-392.

9.       Rapp SR, Feldman SR, Exum ML, et al. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. J Am Acad Dermatol. 1999;41:401–7.