Skip to main content

Femton landsting har skrivit på Zytiga-avtal

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:15 CEST

Till dags dato är det femton landsting som har skrivit på Zytiga-avtal som innebär att patienter med långt framskriden prostatacancer kan få tillgång till modern vård. Västmanland och Kronoberg är de landsting som senast skrivit under avtalet. 

”Vi är angelägna om att Sveriges prostatacancerpatienter snarast får tillgång till bästa möjliga vård som också är likvärdig i hela landet. Det är positivt med en nationell överenskommelse som vi bedömer är den första i sitt slag när det gäller introduktion av nya läkemedel kopplat till ett riskfördelningsprogram", säger Anna Käll, ansvarig för Public Affairs på Janssen.

”Efter långdragna förhandlingar fick vi en nationell rekommendation att använda Zytiga. Det är givetvis bra för våra mest sjuka. Men våndan tycks stor i landstingen, som uppenbarligen saknar beredskap att välkomna nya livsförlängande läkemedel”, säger Calle Waller, vice ordförande i Sveriges Prostatacancerförening.

NLT-gruppen lämnade sin senaste rekommendation om Zytiga den 19 december 2012. Överenskommelsen mellan Janssen och NLT gäller från 1 januri 2013 oavsett när landstingen väljer att teckna avtal. Till tidigare pressmeddelande.

Zytiga är godkänt för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos män utan symtom eller med endast lindriga symtom efter att androgenblockad misslyckats och där kemoterapi ännu inte är kliniskt indicerat.Prostatacancer är den vanligaste manliga formen av cancer i Sverige och 2 500 män dör av sin cancer varje år.

Vid frågor kontakta:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, 08-626 50 29, akall@its.jnj.com 
Mikael Själin, Nordic Medical Affairs Director, Janssen, 08-626 5173, msjalin@its.jnj.com

Läkemedelsbolaget Janssen strävar oavbrutet mot att fylla de största och mest angelägna medicinska behoven som finns idag. Med anställda i över 50 länder arbetar vi för att kunna erbjuda patienter i hela världen innovativa idéer, produkter och tjänster.