Skip to main content

Förlängd överlevnad för patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 08:04 CET

I samband med American Society of Hematology kongressen (ASH) presenterar Janssen resultat från VISTA-studien på tidigare obehandlade patienter med multipelt myelom (MM). Studien visar att kontinuerlig behandling med Velcade (bortezomib) tillsammans med melphalan och prednison ger längre medianöverlevnad än standardbehandling och bekräftar vikten av moderna behandlingsalternativ för patientgruppen.

VISTA-studien är en randomiserad fas-3 studie med 682 patienter. Uppföljningsresultat efter fem år visar en signifikant längre totalöverlevnad för patienter med tidigare obehandlat MM. Patienterna som fick kombinationsbehandling med Velcade, melphalan och prednison (VMP) hade en medianöverlevnadstid på 56,3 månader jämfört med standardbehandling med melphalan och prednison (MP) där patienterna hade en medianöverlevnadstid på 43,1 månader. Resultaten visar på en procentuell förbättring av överlevnaden för Velcade-gruppen med 43,9 procent.

-          Multipelt myelom är en kronisk sjukdom. Därför betyder detta mycket för de patienter som nyligen har fått sin diagnos, att det finns möjlighet till en behandling som verkligen kan förlänga livet, säger överläkare Hareth Nahi, hematolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Behandlingsresultat kan skilja sig åt när det gäller kliniska prövningar och behandling i verkliga livet. Därför är det viktigt att jämföra dessa två grupper och inte bara titta på patienter som har inkluderats i studier. Nya resultat från en svensk retrospektiv studie, MMY4050, avseende MM patienter i Stockholm diagnostiserade mellan 2000 till 2010, visar även på goda resultat för moderna behandlingsmetoder i klinisk vardag.

-          Studiedata på patienter i verkliga livet stämmer väl överens med de resultat man ser från VISTA-studien, säger Hareth Nahi. Resultaten vi sett i den svenska studien visar dels på bättre behandlingssvar med moderna läkemedel, dels att överlevnadstiden ökar bland denna patientgrupp. Det som överraskade mig var att skillnaden var så stor mellan gamla och senare tidens behandlingsmetoder.

Om VISTA
VISTA-studien är den största fas 3-studien som rapporterar långsiktig totalöverlevnad hos tidigare obehandlade patienter med multipelt myelom. Studien omfattade 682 patienter där man har jämfört VMP med MP på patienter med tidigare obehandlat MM som inte var lämpliga för högdosbehandling med stamcellstransplantation.

Om MMY4050
Alla patienter med multipelt myelom som fick behandling mellan 2000 till 2010 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Södersjukhuset inkluderades i analysen. Vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna inkluderades patienter som behandlades mellan 2005 till 2010. Totalt analyserades 585 patienter. Medianålder var 68 år och 45 procent var kvinnor. Resultatet visar att behandling med moderna läkemedel på patienter med tidigare obehandlat MM, som inte var lämpliga för högdosbehandling med stamcellstransplantation, hade en medianöverlevnad på 5,1 år jämfört med 2,2 år för patienter som fått äldre behandlingar.

Om multipelt myelom
Varje år får mellan 600 och 700 personer i Sverige diagnosen multipelt myelom. Myelom är en kronisk tumörsjukdom som uppstår i benmärgen och det är den näst vanligaste blodcancerformen. Sjukdomen är vanligast hos äldre personer, över 65 år, men även yngre kan drabbas. Myelom orsakar benskörhet som kan leda till kompression av ryggkotorna, ofta med åtföljande smärta. Ett annat vanligt symtom är trötthet som kan vara orsakad av blodbrist. För närvarande går det att behandla men inte bota sjukdomen. Lämplig behandling minskar symtomen av sjukdomen och ökar medellivslängden.

Om Velcade
Velcade i kombination med melphalan och prednison är indicerat för behandling av patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdoskemoterapi vid benmärgstransplantation. Velcade är indicerat som monoterapi för behandling av progressivt multipelt myelom hos patienter som tidigare har fått minst en behandling och som redan har genomgått eller är olämpliga för benmärgstransplantation. Vanliga biverkningar är feber, aptitlöshet, trötthet, huvudvärk och sömnlöshet.

För mer information kontakta:
Hareth Nahi, överläkare vid hematologen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, hareth.nahi@karolinska.se, tel: 073-516 6648
Johan Aschan, Therapeutic Area Head IM, jaschan@its.jnj.com, tel: 08-626 5038
Anna Käll, Public Affairs Leader, akall@its.jnj.com, tel: 08-626 5029       

Läkemedelsbolaget Janssen strävar oavbrutet mot att fylla de största och mest angelägna medicinska behoven som finns idag. Våra medarbetare förenas av sin passionerade drivkraft bakom forskning och utveckling för patienternas bästa. Med anställda i över 50 länder arbetar vi för att kunna erbjuda patienter i hela världen innovativa idéer, produkter och tjänster.

Bifogade filer

PDF-dokument