Skip to main content

Ny enkät om skola i Järvastaden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 06:00 CEST

Under sommaren 2014 har Järvastaden AB samlat in enkätsvar från boende i Järvastadens Solnadel. Det är idag ca 900 bostäder inflyttade i denna del av Järvastaden. Närmare 200 svar kom in och nu har vi sammanställt dessa.

De svar vi har tagit med i enkäten är från boende med barn i åldrarna noll till 16 år. Antalet barn är 266, varav 20% är i åldrarna 6-16 år.


Vilken typ av skola

För 50% av dem som har svarat är det oviktigt om skolan är privat eller kommunal, 29% föredrar en kommunal skola men kan tänka sig en friskola. 10% kan inte tänka sig något annat än en kommunal skola samt 8% föredrar en friskola men kan även tänka sig en kommunal skola.


Många väljer Ulriksdal men väntar på Järvastadens egna skola

En stor andel, närmare 41%, hade bestämt sig för vilken skola som de skulle välja för barnen. I de allra flesta fall blev svaret Ulriksdalskolan. Men många kompletterade också med att säga att de väljer Ulriksdalskolan i väntan på en egen skola i Järvastaden.


Närhet viktig vid val av skola

På den öppna frågan om vilka som är de viktigaste faktorerna vid val av skola var det en övervägande majoritet som svarade närhet. För 65% av dem som besvarade enkäten var närheten mellan skola och bostad väldigt viktig. Att barnen får gå i samma skola som grannarnas barn så att det är nära till kamrater både under och efter skoltid.

Många som svarade, 36%, vill se engagerade lärare, som ser varje elev.
En bra pedagogik, med fokus på bra resultat var viktig för 22% av dem som har besvarat enkäten.

Andra faktorer som påverkar valet av skola var krav på utbildade lärare, trygghet på skolan, arbete mot mobbning, fräscha lokaler, bra skolmat, gärna lagad på skolan. Bra ute- och innemiljö efterfrågades samt disciplin och ordning och reda bland eleverna. Små klasser efterfrågas och hög personaltäthet. Att skolan har ett bra rykte påverkar. Att ledningen är bra samt samarbete mellan lärarna fungerar är också faktorer som togs upp.


Intill natursköna Igelbäckens naturreservat och endast tio minuter från city hittar du Järvastaden – en ny stadsdel under uppbyggnad för stora och små. Yteffektiva och moderna lägenheter med stora balkonger och terrasser harmonierar med trivsamma rad- par- och kedjehus. Naturen är bevarad även mellan husen via en stor grönkil och vackra parker. 

Bakom initiativet att bygga en helt ny stadsdel på den gamla militärmarken står Järvastaden AB. Företaget samägs av Skanska och Vasakronan.
 Järvastaden AB utvecklar det stora området i Solna och Sundbyberg, genom att planlägga marken.

Därefter tar byggherrarna - de som bygger och säljer bostäderna - Skanska, JM, Ikano och HSB vid för att tillsammans skapa en attraktiv stadsdel med variationsrik bebyggelse.


På detta sätt - och genom att även lägga stor vikt även vid utformningen av områdena mellan husen – arbetar vi tillsammans för att göra Järvastaden till den bästa stadsdelen i norra Stockholm.

Telefon och epost
Telefon 08 514 830 70
Fax 08 514 831 69

Epost info[at]jarvastaden.se (byt ut [at] mot @)

Adress
Järvastaden AB
Gunnarbovägen 91
170 70 Solna


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy