Folksam utvecklar Pegasus 6 i samarbete med JLL

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 06:00 CET

Folksams anrika fastighet Pegasus 6 på Slottsbacken kommer att totalrenoveras och ges nytt liv i samband med att kungliga Myntkabinettet flyttar ut i slutet av 2019. I samarbete med JLL utvecklar Folksam nu fastigheten till en toppmodern kontorsprodukt i historisk förpackning.

JLL utser ny VD i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 11:55 CEST

Fortsatt stark efterfrågan på Göteborgs fastighetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 06:00 CEST

Med en hyresökning på tre procent i fjol så är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3 300 kronor per kvadratmeter och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Även om visst smolk kan anas i konjunkturbägaren, i form av avtagande konsumtionstillväxt, svagare tillväxt i omvärlden och osäkerhet i ljuset av Riksdagsvalet, så är efterfrågan fortfarande stark på fastighetsmarknaden. Vakanserna sjunker och hyrorna stiger inom både kontors-, handels-, industri- och logistiksegmenten. I kombination med fortsatt låga räntor innebär detta att fastighetsinvesteringar fortfarande är attraktiva, även om en viss avmattning har kunnat noteras i bland annat bostadssegmentet. Långsiktiga trender som ökad andel aktivitetsbaserade arbetsplatser, fler coworking-aktörer, e-handelns framväxt, digitaliseringens påverkan, m.m. driver också på och förändrar fastighetsmarknaderna.

Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden är nere på tioårslägsta och hyrorna stiger. I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 300 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt tre procent högre än för ett år sedan. Även utanför innerstaden pressas hyresnivån uppåt av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från 2019 väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta som bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan.

Trycket på kontorsmarknaden i Göteborg är fortsatt högt. Företag efterfrågar moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler i bra lägen så de utvecklingsprojekt som är på gång fyller väl den efterfrågan som finns. I takt med att nya projekt i attraktiva lägen färdigställs så kan man också förvänta en fortsatt hyresuppgång i dessa produkter”, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. I en särskild tema-artikel analyseras finansieringsförutsättningarna. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se.

För ytterligare information kontakta:

Kontakt: Cecilia Gunnarsson, Analyschef

Telefon: + 46 731 463 117

Email:cecilia.gunnarsson@eu.jll.com

Kontakt: Daniel Gorosch, VD

Telefon: +46 76 148 51 03

Email:daniel.gorosch@eu.jll.com

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och fantastiska platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder, 300 kontor och 86 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jll.com.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information, se www.jllsweden.se.

Läs vidare »

Fastighetsmarknaden är ”Still going strong"

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 06:05 CEST

Med en årlig hyresökningstakt på sju procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de centrala delarna ha nått 7 300 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som publiceras i dag den 12 september.

Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efter första halvåret 2018 landade transaktionsvolymen på drygt 56 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en nedgång med 36 procent jämfört med motsvarande period 2017. Nedgången beror i huvudsak på brist på säljare och en svagare bostadssektor. Första halvårets transaktionsvolym dominerades av kontorssegmentet, som motsvarade 31 procent av den totala volymen. Den höga efterfrågan inom segmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid.

Långsiktiga trender som ökad andel aktivitetsbaserade arbetsplatser, fler coworking-aktörer, e-handelns framväxt, digitaliseringens påverkan, m.m. driver också på och förändrar fastighetsmarknaderna.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna bedöms vara nere på en rekordlåg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt. JLL bedömer den genomsnittliga primehyran till 7 300 kronor per kvadratmeter och år, men känner till topphyror på betydligt högre nivåer. Med en årlig hyresökning på sju procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

"En fortsatt stark Stockholmskonjunktur, hög efterfrågan och lågt utbud talar för en fortsatt aktiv och stabil hyres- och transaktionsmarknad för resten av 2018. I ett längre perspektiv, som utsikterna ser ut just nu, så kan vi nog förvänta något år till med lågräntemiljö och stark konjunktur innan en trolig inbromsning kommer”, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. I en särskild tema-artikel analyseras finansieringsförutsättningarna. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se från och med fredag.

För ytterligare information kontakta: Kontakt: Daniel Gorosch, VD
Telefon: +46 76 148 51 03
Email:daniel.gorosch@eu.jll.com


Kontakt: Cecilia Gunnarsson, Analyschef
Telefon: + 46 731 463 117
Email:cecilia.gunnarsson@eu.jll.com

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och fantastiska platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder, 300 kontor och 86 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jll.com.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information, se www.jllsweden.se.

Läs vidare »

Cecilia Gunnarsson ny Head of Research

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 10:30 CEST

Cecilia Gunnarsson tillträder som Head of Research som ett led i satsningen att ytterligare befästa och förstärka den redan erkänt starka analysfunktionen inom JLL Sverige. Cecilia har en bred bakgrund med 13 års erfarenhet inom fastighetsrelaterad analys från såväl JLL, CBRE samt Strateg Fastighetskonsult. Närmast kommer Cecilia från en roll som Research Analyst på JLL. 

- Jag är oerhört glad att Cecilia tar sig an denna så viktiga och strategiska roll. Vi har under många år åtnjutit positionen som marknadsledande inom fastighetsrelaterad analys och det är min starka tro att vi kommer att befästa denna position och fortsätta stödja hela vår verksamhet på samma framgångsrika sätt till förmån för våra kunder med Cecilia som ansvarig, säger Daniel Gorosch, VD JLL Sverige. 

Cecilia Gunnarsson tillträder befattningen som Head of Research den 1 september 2018 och efterträder därmed Tor Borg som har valt att finna utmaningar utanför JLL. 

For ytterligare information kontakta: 

Daniel Gorosch, VD 
Telefon: +46 76 148 51 03 
Email: daniel.gorosch@eu.jll.com

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 86 000 medarbetare och 300 kontor i över 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att bygga långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom kapitalmarknad, transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering.

Cecilia Gunnarsson tar steget upp och blir ny Head of Research för JLL Sverige.

Läs vidare »

Daniel Gorosch lämnar JLL

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 15:00 CEST

JLL Reports Solid Second-Quarter 2018 Results

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 06:00 CEST

CHICAGO, August 8, 2018 — Jones Lang LaSalle Incorporated today reported operating performance for the second quarter of 2018 with diluted earnings per share of $2.35 and adjusted diluted earnings per share1 of $2.26.

 • Organic revenue expansion across all segments
  – Americas-led growth driven by transactional businesses
  – Corporate Solutions continues to build annuity-based revenue
 • Margins reflect:
  – Strong organic expansion driven by Americas
  – Investments supporting digital agenda and technology transformation
 • LaSalle capital raise continues growth in private equity assets under management to record $52.3B
 • Extended credit facility maturity with improved pricing to support growth strategy

CEO Comment: “Our year-to-date performance was strong, reflecting organic revenue growth across our business segments and progress on our digital agenda and technology transformation initiatives,” said Christian Ulbrich, JLL CEO. “Real estate fundamentals remain resilient, and we are optimistic about our full-year performance, despite intensifying global economic uncertainty.”

Kontakt: Daniel Gorosch, VD JLL Sverige
Telefon: +46 (0) 76 148 51 03
E-mail: daniel.gorosch@eu.jll.com

JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Vi verkar för att skapa och leverera värde till våra kunder, ägare och medarbetare i en komplex värld som ständigt förändras.

Med 86 000 medarbetare och 300 kontor i över 80 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov. Vi tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att bygga långsiktiga relationer med kunderna. JLL är noterat på New York-börsen.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom kapitalmarknad, transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering.

Läs vidare »

JLL expanderar och föryngrar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 06:00 CEST

JLL Capital Markets fortsätter att växa och rekryterar därför Viktor Hansson och Pegah Abedini till transaktionsverksamheten. De börjar båda på JLL i augusti.

AFA Fastigheter anlitar JLL för uthyrning

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 06:00 CEST

AFA Fastigheter har tecknat ett exklusivt uthyrningsavtal med JLL för att hyra ut ca 3600 m² kontorslokaler i fastigheten Hägern Större 14 på Klarabergsgatan 29 i Stockholm.

Regus öppnar kontorshotell i Alvik

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 06:00 CEST

Regus har tecknat ett 10-årigt avtal om att hyra ca 1700 kvm i fastigheten Nätdomaren 3 med adress Gustavslundsvägen 12 på Alviks torg.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Head of Capital Markets Nordics
 • Capital Markets
 • jiuoabhcimom.ejsjpmobdzerukg@xmeucn.jsdllwx.cowomxh
 • +46 709 57 49 39

 • Presskontakt
 • CEO JLL Sweden, Head of Debt & Financial Advisory
 • Debt & Financial Advisory
 • ligcnuhls.olerjmicsqsseuonmj@elmu.ukjltgl.qqcoznmfb
 • +46 709 52 54 05

Om JLL

Achieve Ambitions

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och fantastiska platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 88 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jll.com.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information, se www.jllsweden.se.

Adress

 • JLL
 • Birger Jarlsgatan 25
 • 111 81 STOCKHOLM
 • Sverige

Länkar