Skip to main content

Tar arbetsgivaren sitt ergonomiansvar…?

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 12:43 CET

Ca 870 000 svenskar lider av arbetsrelaterade besvär.
Belastningsskador utgör en tredjedel av arbetsskadesjukskrivningarna.
Som förebyggande åtgärd rekommenderar Arbetsskyddsstyrelsen bl a bra arbetsskor, något som ignoreras och ibland t o m motarbetas av arbetsgivaren.

Belastningsskador står för 1/3 av landets sjukskrivningar och är den del som är dyrast för alla parter; anställd, arbetsgivare och samhälle.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:01, har följande fyra parter ansvar för att ”rätt” belastningsergonomi eftersträvas: arbetsgivaren, den samordningsansvarige, den som råder över ett arbetsställe samt arbetstagaren själv (§1-11).

I en av Arbetsmiljöverkets skrifter står att läsa under rubriken om Olämpligt underlag:  
”Olämpligt underlag kan orsaka spända och belastande arbetsställningar och -rörelser, särskilt i situationer där man hanterar bördor, hoppar eller går och står mycket.

Ojämna, ostadiga, sneda eller hala underlag kan endast delvis motverkas med bra arbetsskor e.dyl, varför det ofta finns skäl att förbättra dem. För hård eller ”stum” kontakt mellan fot och underlag kan åtgärdas antingen genom att underlaget görs mjukare eller med arbetsskor med svikt i sulan. Dåliga arbetsskor, t.ex. skor utan hälkappa, medför ökad risk för olyckor och belastningsbesvär.”

Med dessa fakta kan det tyckas märkligt att ledning inom vården ej tar sin personals arbetsskobehov med påföljande problematik på allvar. Att subventionera personalens skor kan vara en väg att gå, en annan att uppmuntra och underlätta för personalen att hitta skor som är lämpliga i den aktuella arbetsmiljön.

JOBI Footright har sålt arbetsskor till personal inom vård, skola och omsorg sedan 1985 och man märker en stor attitydförändring bland arbetsledning nu och då. VD Joacim Ekholm: ”Förr var vi mer än välkomna på sjukhusen, man ville att all personal, från städ och vaktmästeri till vårdande, skulle jobba i bra arbetsskor. Att vårdpersonalen fick betala sina skor själva, är en sak. Idag jämställs vi med kakförsäljare och annat. Personalen är förtvivlad och vill köpa skor från oss eller våra kollegor ute på fältet, eftersom de då  får råd om fotergonomi och har möjlighet att prova sina arbetsskor i rätt miljö, något som är extra viktigt när man går på hårda, kalla och/eller hala golv. Som tur är har många som drabbats av besöksförbudet hittat till vår hemsida, men det är ju inte samma sak eftersom man inte kan prova.”

Att trötta fötter ger trötta kroppar som ger värk och trötta huvuden är inget nytt. Trötta huvuden bäddar för misstag. Pigga kroppar och huvuden får också ett bättre privatliv, efter jobbet.

Att subventionera sin personals arbetsskor, eller åtminstone se till att personalen ges möjlighet att köpa bra arbetsskor, torde vara en liten kostnad i jämförelse med vad vård, sjukskrivningar och misstag kostar.  
Hur stort ansvar ska man i denna fråga lägga på arbetsgivaren?

Mia Ekander, mia@jobi.se, 042 - 600 44 04

Under 25 år har JOBI via arbetsplatsbesök visat och sålt arbetsskor inom framförallt vård, skola och omsorg, men också till kontors- och serviceyrken, bygg, industri, lager, livsmedel, hygien, restaurang och väkteri.

Arbetsskorna representeras dels av ledande varumärken, dels av egen design och tillverkning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera