Skip to main content

Tar arbetsgivaren sitt ergonomiansvar när det gäller bra arbetsskor...?

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:56 CET

Ca 870 000 svenskar lider av arbetsrelaterade besvär.
Belastningsskador utgör en tredjedel av arbetsskadesjukskrivningarna.
Som förebyggande åtgärd rekommenderar Arbetsskyddsstyrelsen bl a bra arbetsskor, något som ignoreras och ibland t o m motarbetas av arbetsgivaren.

Belastningsskador står för 1/3 av landets sjukskrivningar och är den del som är dyrast för alla parter; anställd, arbetsgivare och samhälle.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:01, har följande fyra parter ansvar för att ”rätt” belastningsergonomi eftersträvas: arbetsgivaren, den samordningsansvarige, den som råder över ett arbetsställe samt arbetstagaren själv (§1-11).

I en av Arbetsmiljöverkets skrifter står att läsa under rubriken om Olämpligt underlag:  
”Olämpligt underlag kan orsaka spända och belastande arbetsställningar och -rörelser, särskilt i situationer där man hanterar bördor, hoppar eller går och står mycket.

Ojämna, ostadiga, sneda eller hala underlag kan endast delvis motverkas med bra arbetsskor e.dyl, varför det ofta finns skäl att förbättra dem. För hård eller ”stum” kontakt mellan fot och underlag kan åtgärdas antingen genom att underlaget görs mjukare eller med arbetsskor med svikt i sulan. Dåliga arbetsskor, t.ex. skor utan hälkappa, medför ökad risk för olyckor och belastningsbesvär.”

Med dessa fakta kan det tyckas märkligt att viss arbetsledning inte tar sin personals arbetsskobehov med påföljande problematik på allvar. Att subventionera personalens skor kan vara en väg att gå, en annan att uppmuntra och underlätta för personalen att hitta skor som är lämpliga i den aktuella arbetsmiljön.

JOBI Footright har sålt arbetsskor sedan 1985 och man märker en stor attitydförändring bland arbetsledning nu och då. VD Joacim Ekholm: ”Tidigare besökte vi mest vård, skola och omsorg, men numera även banker, bibliotek, butiker, hotell och restauranger. Tyvärr har många fördomar om att bra skor måste vara ”fula”, men utvecklingen går framåt även på detta område. Vi försöker ta fram ergonomiskt riktiga skor som också har en trendfaktor. Med vår nya Footsoul-kollektion har vi prickat rätt, många av höstens och vinterns skor är redan slut.”

Att trötta fötter ger trötta kroppar som ger värk och trötta huvuden är inget nytt. Trötta huvuden bäddar för misstag. Pigga kroppar och huvuden får också ett bättre privatliv, efter jobbet.

Att subventionera sin personals skor, eller åtminstone se till att personalen ges möjlighet att köpa bra skor, torde vara en liten kostnad i jämförelse med vad vård, sjukskrivningar och misstag kostar.  
Hur stort ansvar ska man i denna fråga lägga på arbetsgivaren?

Web- och kommunikationsansvarig Mia Ekander, 042-600 44 04/mia@jobi.se, www.jobi.se

 

Under 25 år har JOBI via arbetsplatsbesök visat och sålt arbetsskor inom framförallt vård, skola och omsorg, men också till kontors- och serviceyrken, butiker, bygg, industri, lager, livsmedel, hygien, restaurang och väkteri.

Arbetsskorna representeras dels av ledande varumärken, dels av egen design och tillverkning.

Under egna varumärket Footsoul marknadsförs en lite mer trendig men samtidigt fotriktig kollektion.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera