Skip to main content

Färsk undersökning om nya företags överlevnad: Rådgivning och mentorskap ger mer livskraftiga företag

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 08:00 CEST

Rådgivning inför start av eget företag ökar chansen att lyckas. Får företagaren dessutom mentorhjälp ökar chanserna till framgång ytterligare. Det visar en undersökning bland drygt 1 700 företagare som NyföretagarCentrum Sverige har låtit Novus Group genomföra.

Undersökningen visar att 81 procent av de företag som startats efter rådgivning på NyföretagarCentrum överlever. Har företagarna dessutom fått mentorhjälp ökar siffran till 89 procent.

Under maj månad lät NyföretagarCentrum Sverige Novus Group genomföra en undersökning bland personer som varit på rådgivning hos NyföretagarCentrum och dessutom startat företag. Rådgivningen har skett under perioden 2009-2011.

En nyckelfråga i undersökningen handlar om huruvida företaget fortfarande drivs, om det är vilande, avvecklat, sålt eller har gått i konkurs. Här visar undersökningen att 81 procent av de personer som fått rådgivning av NyföretagarCentrum fortfarande driver sitt företag idag. Och motsvarande siffra för de personer som fått rådgivning av NyföretagarCentrum och dessutom har deltagit i NyföretagarCentrums program Mentor Eget Företag är hela 89 procent.

Den siffra som dessa två kan jämföras med – företag som startas utan hjälp av NyföretagarCentrum – är 68 procent, vilken härrör från studien ”Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start” (Tillväxtanalys 2010. Studien finns att ladda ner här: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/statistikserien/article0006.html).

– Vi vet sedan länge att rådgivning och mentorskap är de två enskilt mest framgångsrika åtgärderna för att fler ska dels våga ta steget till eget, dels överleva de första kritiska åren. Denna studie bevisar just detta, säger Harry Goldman, VD på NyföretagarCentrum Sverige. Men det sker ändå för få satsningar från våra ledande politiker på de insatser som ger konkreta och hållbara resultat.

Av de företag som deltog i undersökningen hade endast 1 (0,7) procent gått i konkurs. Även denna siffra är flerfalt lägre än den ”normala” för nystartade företag.

– Att överlevnaden är hög och konkursfrekvensen låg bland ”våra” företag visste vi sedan tidigare. Med denna undersökning får vi dels ett kvitto på att våra resultat står sig, men framför allt en konkret jämförelse med de företag som dessutom genomgått vårt mentorprogram, berättar Harry Goldman. Och resultatet är tydligt, mentorskapet ökar framgångsfaktorn ytterligare.

NyföretagarCentrum bidrar varje år till närmare 10 000 nya företag genom sin kostnadsfria rådgivning och är landets klart ledande aktör inom området.

– Vi är kostnadseffektiva, resultatinriktade och genererar skatteintäkter i miljardbelopp genom de företag vi är med och hjälper till start, säger Harry Goldman. Det finns inga förlorare i att satsa på rådgivning och mentorskap till personer som befinner sig i startfasen. Här har näringsministern ett stort arbete framför sig.

En fullständig rapport av kundundersökningen finns att ladda ner på www.nyforetagarcentrum.se (använd följande sökväg: http://www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/_Statistik_och_undersokningar/Kundundersokning_2012/)

För mer information om undersökningen eller NyföretagarCentrums verksamhet, kontakta:
Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige         
Tel: 08-14 44 00 Mob: 070-6610454         
Mail: harry.goldman@nyforetagarcentrum.se

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 gav NyföretagarCentrum 22 600 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Av dem har 10 600 startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.