Skip to main content

NyföretagarCentrum och Almi i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 11:15 CET

NyföretagarCentrum Sverige och Almi har tecknat ett samarbetsavtal om nyföretagarrådgivning. Syftet är att öka nyföretagandet i Sverige genom att erbjuda ett komplett och högkvalitativt utbud av tjänster över hela Sverige.

NyföretagarCentrum Sverige främjar entreprenörskap och tillhandahåller systemet av kvalitativ kostnadsfri och konfidentiell nyföretagarrådgivning i enlighet med NyföretagarCentrum Sveriges huvudprinciper nationellt. Almi har ett sammanhållande uppdrag att säkra att hela kedjan av rådgivning och finansiering från idé till framgångsrikt företagande fungerar med kvalitet över hela landet.

NyföretagarCentrum Sverige och Almi har nu på nationell nivå avtalat om en utvecklad samverkan mellan de båda organisationerna. Syftet är stärka nyföretagandet och säkra ett komplett och kvalitativt utbud av både finansiering och rådgivning till nyföretagare över hela landet. Samarbetet ska även underlätta för kunderna att få tillgång till högkvalitativa tjänster.

- Vi vill skapa ett väl fungerande och långsiktigt samarbete inom nyföretagarområdet mellan Almi och NyföretagarCentrum. Det ska vara enkelt och tydligt för våra kunder och vi vill på ett effektivt sätt säkra tillgången på kompetent rådgivning och finansiering över hela landet säger Göran Lundwall, Koncernchef Almi Företagspartner AB.

Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna och anger en färdriktning som överenskommits av de nationella organisationerna. Under det nationella avtalet kommer Almis regionala bolag teckna samarbetsavtal med lokala NyföretagarCentrum för att utveckla nyföretagandet i regionen.

- Sverige behöver fler nya livskraftiga företag och då gäller det att mer samverkan sker mellan NyföretagarCentrum och Almi som möjliggör detta. De som startar nya företag behöver såväl den rådgivning som NyföretagarCentrum ger vid företagsstarten som den finansiering och tjänster som Almi genom staten och regionerna kan ställa till förfogande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Det nya samarbetsavtalet gäller från och med 1 januari 2014. Utvärdering av samarbetet ska ske under andra halvåret 2014. Utvärderingen ligger sedan till grund för beslut om fortsatt samarbete.

För ytterligare information kontakta:

Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige, tel 070-661 04 54.

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Vi täcker ca 200 kommuner och når 86 procent av befolkningen. Vårt mål är att bidra till fler nya livskraftiga företag. Under 2012 gav vi individuell och kostnadsfri rådgivning till 22 500 personer. Av dessa har 9 400 startat företag. Efter tre år är 80 procent av företagen fortfarande aktiva och har i snitt två anställda; mindre än 1 procent har gått i konkurs. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera