Skip to main content

NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2: Bättre företagsklimat och fler vill växa – men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:30 CEST

I den andra upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass har både företagare och politiker svarat på frågor om företagande. Undersökningen visar att hälften av de tillfrågade företagen planerar för tillväxt. Svaren visar också att jämfört med den första upplagan av Företagskompassen från senhösten 2009 tror fler företagare att det blir lättare att driva företag under det närmaste året. Samtidigt befästs skillnaden mellan politiker och företagare när det gäller i vilken utsträckning man vill rekommendera andra till företagande, hur klimatet kommer att förändras för företagare, samt hur önskan om tillväxt ser ut. Politiker visar i denna undersökning – liksom i första upplagan av Företagskompassen – en klart större optimism än företagarna.

En huvudsaklig anledning till att Företagskompassen har ställt samma frågor till företagare och politiker är att samspelet mellan dessa båda grupper är avgörande för att vi ska se en tillväxt, både av nya företag och hos de befintliga företagen, i Sverige.

Under den period på cirka nio månader som har gått mellan Företagskompassens förra mätning och denna, har svenska företagares syn på sitt egna företagande och rörande framtidsutsikterna blivit mer optimistisk. Av de cirka 2 500 företagare som deltagit i Företagskompassen svarar nu 50 procent att de planerar för tillväxt under det närmaste året. Detta kan jämföras med 29 procent för nio månader sedan. Av dem som planerar att växa kommer 26 procent att nyanställa personal, 16 procent att växa genom att använda underleverantörer och 58 procent att växa på andra sätt.

– Konjunkturen har vänt sedan det tunga 2009. Vi har under hela 2010 märkt ett ökat tryck på rådgivning hos NyföretagarCentrum, och optimismen märks tydligt bland dem som kommer till oss, säger Harry Goldman på NyföretagarCentrum Sverige som är moderorganisation till alla NyföretagarCentrum i Sverige.

När vi frågar både politiker och företagare ”Tror du att det blir lättare eller svårare att vara företagare i Sverige under det närmaste året?” så visar det sig även här att optimismen har ökat i de båda grupperna, även om diskrepansen fortfarande är stor mellan företagare och politiker. Bland företagarna svarar nu 23 procent ”lättare” jämfört med 19 procent vid förra frågetillfället, och bland politikerna svarar hela 82 procent att det blir lättare, jämfört med 78 procent för nio månader sedan.

– Fler företagare tror nu att det blir lättare att vara företagare framöver och fler företagare än politiker tror att det beror på att det blivit mer fokus på småföretagare, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Företagarna ser nu också marknadsmöjligheter som inte fanns för ett år sedan.

Denna gång har vi även frågat företagarna om de tycker att det svenska företags­klimatet har blivit bättre under de senaste fyra åren. Totalt svarar 45 procent ja på frågan, medan endast 5 procent svarar ”nej, det har försämrats”. Däremot svarar så många som 33 procent att de inte har någon uppfattning, och 17 procent tycker att företags­klimatet är oförändrat. En slutsats vi kan dra av det resultatet är att det, oavsett valutgången, finns mycket som våra politiker kan göra för att på ett konkret och märkbart sätt förbättra det svenska företagsklimatet.

I pdf-dokumentet som bifogas detta utskick återfinns en mer detaljerad rapport av Företagskompassen.

Om Företagskompassen
Företagskompassen startades gemensamt av NyföretagarCentrum Sverige och SEB under senhösten 2009. Ambitionen med Företagskompassen är att lyfta fram nyckelfrågor och trender som har avgörande betydelse för hur nyföretagandet och entreprenörskapet i Sverige ser ut.

Den webbaserade undersökningen är genomförd under november och december 2009 och besvarades av 2492 företagare och 76 politiker (riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier).

För mer information
Harry Goldman, verkställande ledamot NyföretagarCentrum Sverige, 070-661 04 54, harry.goldman@jobs-society.se

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se

_______________________________________________________________________________________
Om NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2009 gav NyföretagarCentrum 23 400 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Av dem har drygt 10 000 startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Läs mer: www.nyforetagarcentrum.se.

Om SEB
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy