Skip to main content

Samhällsekonomiska effekter av NyföretagarCentrum

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 14:31 CEST

Det samhällsekonomiska värdet av NyföretagarCentrums rådgivning är drygt 4,3 miljarder kronor per år. Så mycket genererar de nya företagen, som NyföretagarCentrums rådgivning bidragit till. Pengarna kommer in i form av skatter till kommuner, landsting/regioner och stat. IUC Sverige AB har gjort den samhällsekonomiska kalkylen i skatteeffekten på direkta och indirekta jobb samt konsumtion. Studien omfattar åren 2010–2012.

Värdet under en treårsperiod uppgår till drygt 13 miljarder kronor (13 100 000 000) i form av inbetalda skatter, arbetsgivaravgifter, moms och indirekta skatter på konsumtion.

– Det är viktigt att observera att till dessa siffror skulle en alternativkostnad för samhället (i första hand staten och i andra hand kommunerna) tillkomma i form av arbetslöshetsersättning och/eller försörjningsstöd för de personer som inte har annan försörjning. Detta har vi inte inkluderat i vår beräkning, skriver IUC Sverige AB i studien.

De 13,1 miljarderna som genereras under treårsperioden fördelas på
kommun 3,5 miljarder kronor
• landsting/regionen 1,7 miljarder kronor
staten 7,9 miljarder kronor

Nya företag som NyföretagarCentrum varit barnmorska till innebär att omkring 88 000 direkta och indirekta helårarsbeten under en treårsperiod.

NyföretgarCentrum har låtit en oberoende entreprenörforskare, Karl Wennberg, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och Forskningsinstitut Ratio ta del av kalkylen. 

Han nämnder två svagheter i studien, men är översvallande positiv till NyföretagarCentrums arbete: exakthet i mätning av antalet skapade jobb och skatteintäkter; osäkerheten i vissa siffror.

– Oavsett dessa sannolika svagheter så är det en gedigen analys som IUC Sverige presenterat. Otvivelaktigt är dock de positiva bruttoeffekterna av NyföretagarCentrum för entreprenörskap och jobbskapande i Sverige markanta, oavsett om de verkliga effekterna (till skillnad från de beräknade punkestimaten) överstiger eller understiger tretton miljarder kronor i samhällseffekter, skriver entreprenörsforskaren Karl Wennberg,

Bilaga 
Rapport Samhällsekonomisk Kalkyl - SEK // NyföretagarCentrum

Resurslänk med PDF på hemsidan
En kommentar med diskussion kring studien finns även av entreprenörforskaren, Karl Wennberg, Docent Handelshögskolan i Stockholm & Forskningsinstitut Ratio

Almedalen - "Nyföretagande och entreprenörskap ger samhällsvinster" seminarium torsdagen 4 juli kl 13.30-15.00, plats: Wisby Hotell lokal: Elanderska salen

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2011 gav NyföretagarCentrum 20 300 personer kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Av dem har 9800  startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy