Skip to main content

Längre pollensäsong: Är du förkyld eller pollenallergisk?

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 08:18 CET

I Sverige är omkring 3 miljoner människor pollenallergiker. Symtom som kan förekomma vid pollenallergi är bland annat röda och kliande ögon som rinner, svullna ögonlock och rinnande näsa. Det milda vädret har gjort att pollensäsongen kommit tidigt i år, vilket innebär att antalet månader som pollenallergiker upplever symtom har ökat.

Förkyld eller pollenallergisk?

Symtomen vid pollenallergi kan likna en förkylning, men det finns vissa skillnader. Om du är osäker bör du diskutera med apotekspersonal eller läkare.

Symtom Förkylning Pollenallergi
Feber Ibland Aldrig
Rinnande näsa Ofta färgat snor Klart, vattnigt snor
Klåda Sällan Ögon, näsa, hals, gom
Varaktighet 3–14 dagar Ofta lång

Skillnad i upplevda symtom av pollenallergi mellan kvinnor och män

En konsumentundersökning från Livostin visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män i hur de upplever besvär med pollenallergi.

Generellt anger kvinnor att de upplever fler symptom vid pollenallergi, och skillnaderna syns mest i besvär som täppt näsa, rinnande ögon och huvudvärk. Särskilt stor skillnad ses gällande huvudvärk där fler än dubbelt så många kvinnor än män besväras.

Skillnader upplevda symptom

Symtom Kvinnor Män
Täppt näsa 70 % 58 %
Rinnande ögon 61 % 49 %
Huvudvärk 24 % 11 %

Undersökningen genomfördes av Ipsos MORI på uppdrag av Livostin 25 februari-8 mars 2016. Totalt 1222 webbintervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad panel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–65 år, varav 502 personer uppgav att de hade någon av de allergier som var föremål för undersökningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Sophie Jansson, sophie.jansson@bcw-global.com

Om Livostin®Livostin® (levokabastin) nässpray/ögondroppar. Läkemedel innehållande antihistamin för allergiska besvär från näsa eller ögon. Hos barn ska besvären först diagnostiseras av en läkare för att säkerställa att de beror på allergi. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid annan sjukdom, graviditet eller vid behandling av barn och ungdomar. © McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2020. För mer information se www.livostin.se. SE/LT/20-2523