Skip to main content

​Brist på information ökar risk för onödiga operationer

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 07:34 CEST

Genom ökad kunskap om hur den kroniska sjukdomen artros behandlas kan man i många fall undvika operationer.

"Jag övervägde operation för jag trodde att det var så man behandlade artros"

Genom ökad kunskap om hur den kroniska sjukdomen artros behandlas kan man i många fall undvika operationer. I en ny kvalitativ studie med 19 patienter, publicerad i den välrenommerade Osteoarthritis and Cartilage, ville man kartlägga vad det är som ligger till grund för individers önskan om operation samt faktorer som påverkat patienter i deras beslut att välja eller välja bort operation.

Patienterna är ett representativt urval från en tidigare kvantitativ studie på närmare 500 patienter som visade att efter digital artrosbehandling i sex veckor ändrade sig 31 procent av patienterna från att vilja bli opererade till att inte längre önska operation. De strukturerade intervjuerna sammanställdes av Anna Cronström, biträdande forskare vid Lunds Universitet.

Under intervjuerna framkom tre olika anledningar till att man deltog i behandlingen. En grupp hade haft smärta som påverkat deras vardagsliv under en längre tid, en grupp såg den här behandlingen som sin sista chans till förbättring innan operation och den tredje gruppen gick behandlingen eftersom det varit ett krav att delta i en av Socialstyrelsen rekommenderad behandling innan operation.

Den främsta anledningen till att de intervjuade personerna inte längre ansåg sig behöva kirurgi, var att man redan efter sex veckor i den digitala artrosbehandlingen hade förbättrats i sina symptom eller att symptomen helt försvunnit. 

- Den här studien bekräftar vikten av att ge patienten korrekt information om orsak till symtomen och att den primära behandlingsmetoden är icke-kirurgisk men också att ge patienten verktyg att genomföra och följa sin behandling, säger Anna Cronström.

Omvänt, den främsta anledningen till att de intervjuade personerna ändrade sig till att önska operation var att symptomen var oförändrade eller värre.

- Resultaten ger oss starka argument för att om patienten erbjuds icke-kirurgisk behandling före beslut om operation kan urvalet till operation underlättas vilket skulle förbättra tillgängligheten i sjukvården eftersom färre blir remitterade och opereras, Håkan Nero, biträdande forskare vid Lunds Universitet och vetenskaplig konsult vid Joint Academy.

Patienter får inte information om Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av artros är i första hand långvarigt anpassade fysiska övningar under handledning av fysioterapeut, information och viktkontroll. Flera studier har visat att ungefär tre fjärdedelar blir bättre efter ett sådant program och att operation därmed endast blir aktuell för en mindre andel. Samtidigt visar siffror från Svenska Höftprotesregistret att en tredjedel som blir opererade med höftprotes aldrig pratat med en fysioterapeut om sina besvär.

 -Vi ser gärna att mer fokus läggs på att få patienterna informerade om Socialstyrelsens riktlinjer hur artros ska behandlas. Vi vet från alltför många studier att riktlinjerna är dåligt implementerade, säger Leif Dahlberg, professor i Ortopedi, Lunds Universitet och CMO på Joint Academy.

Fakta: Så här behandlas artros digitalt

Joint Academy är ett behandlingsprogram där klinisk evidens är omsatt i ett omfattande digitalt utvecklingsarbete där användaren står i centrum. Genom programmet får personer med artros viktig information och kunskap om nödvändiga livsstilsförändringar som håller på lång sikt, samt individuellt anpassade övningar för att stärka de utsatta lederna samt minska smärtan och öka funktionen. Deltagaren har en personlig fysioterapeut under hela programmet. Sist men inte minst, programmets digitala natur möjliggör för Socialstyrelsens uppfattning att behandlingen av artros ska vara långvarig.

Läs hela studien

Joint Academy som utvecklats av Arthro är ett växande, svenskt e-hälsoföretag med huvudkontor i Malmö, där all utveckling av den nätbaserade tjänsten sker. Behandling och uppföljning av patienter med artros i Joint Academy vilar på en grund av banbrytande forskning och beprövad klinisk erfarenhet. Det gör att behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som även den traditionella vården ska göra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.