Skip to main content

Jokkmokk når 4000 procent - långt över EU:s mål - deltog i miljökonferens i Danmark.

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 12:50 CEST

Jokkmokk är en region med 4000 procent förnyelsebar energi – vattenkraften längs Lule älv inräknad – som vida överstiger EU:s mål om 100 procent. Jokkmokk har ändå potential att bli ännu bättre.

Det konstateras efter den miljökonferens som hölls i Danmark den 4-7 oktober; World Future Council´s Parliamentary Hearing on 100 % Renewable Energy Regions.

40 experter från 15 länder var inbjudna att delta. Wolfgang Mehl, miljöstrateg i Jokkmokk och för Nenet (Norrbottens energikontor) var en av tre svenska representanter och den enda från Norrbotten.

Han deltog bland annat i runda-bords-samtal där exempelvis mål och handlingsplaner, utmaningar och hinder kring att införa förnyelsebar energi i respektive land och region avhandlades.

  -  Extra spännande för Jokkmokk är att lokalt ägd produktion av förnyelsebar energi tycks ha avgörande betydelse för en demokratisk och hållbar framtid. Lokalt och regionalt ägande av el- och energiproduktion som vindkraftverk, solenergi och biomassa-närvärme är en nyckelfråga och avgörande för demokratisering av energiförsörjningssystemet, säger Wolfgang Mehl.

Jokkmokk i topp 
Globalt sett är Europa ledande i förnyelsebar energi. Att 100 procent förnyelsebar energiproduktion är möjligt i många europeiska länder fastslogs. För att klara det målet krävs att vissa regioner når upp till 200 eller 300 procent.

 -  Jokkmokk har faktiskt riktigt bra förutsättningar. Den totala användningen av energi i hela kommunen uppgår till 0,27 terrawattimmar per år. Då är företag, transporter, hushåll och allt inräknat. Vattenkraften längs Lule älv producerade runt 11 terrawattimmar el under år 2011, säger Wolfgang Mehl.

Den beräkningen visar att Jokkmokks kommun når upp till 4000 procent. Energiproduktionen i Jokkmokks kommun är 4000 procent av den energi som används. Andra insikter från konferensen vid Folkecenter i Hurup-Thy, regionalt kompetenscenter för förnyelsebar energi, är att dialogen med banker är nödvändig att få igång - för att utveckla innovativa finansieringssystem för lokalt ägd energiproduktion.

 Att Jokkmokks kommun, via miljöarbetet och projektet NNCC, blivit inbjudna beror på den uppmärksamhet som väckts via Jokkmokk winter conference, den årliga miljökonferensen dagarna innan vintermarknaden i februari samt genom samarbetet med Nenet, Norrbottens energikontor.

 I länken nedan finns detaljerat resultat från konferensen.       

http://power-to-the-people.net/2012/10/100-renewable-energy-is-already-reality/

Kontakt: Wolfgang Mehl, miljöstrateg: 070-201 37 48

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy