Skip to main content

Våra elnätavgifter granskas särskilt

Nyhet   •   Dec 16, 2011 11:22 CET

Vi finns bland de 48 elnätföretag vars intäkter för 2010 ska granskas särskilt av Energimarknadsinspektionen, 2010 års intäkter var ovanligt höga på grund av ny vindkraft i vårt nät.  
                                                           
Vid beräkningen av godkänd nivå för 2010 har Energimarknadsinspektionen nyttjat den nya beräkningsmodell som används till förhandsreglering av elnätavgifterna från och med 2012. Jämförelse har gjorts mellan intäkterna under 2009 och 2010.

Vi är väl medvetna om att våra intäkter för 2010 ligger högt jämfört med 2009. Till allra största delen beror det på anslutningsavgifterna för de 13 vindkraftverk som byggdes vid Brahehus under 2010. En sådan intäkt periodiseras inte utan läggs som en engångsintäkt för aktuellt år.

I jämförelsen Nils Holgersson, som publicerades tidigare i år, ligger våra nätavgifter lägst i
Jönköpings län. I denna undersökning jämförs avgifterna och höjningen från år till år för olika typkunder.

I och med att vi kommit med bland de företag som ska granskas ytterligare kommer 2011 års intäkter att granskas på liknande sätt. Sedan sker en samlad bedömning för hela perioden 2008-2011, som beräknas vara avslutad i slutet av 2012.