Skip to main content

Ambassadörsbesök på Kraftvärmeverket Torsvik

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 09:36 CEST

Måndagen den 6 augusti får Kraftvärmeverket Torsvik besök av en delegation från Vietnam, tillhörande landets styrgrupp för utveckling av informationsteknologi. Dessutom deltar Vietnamns stockholmsambassadör, Mr Nguyen Duc Hoa.

Den vietnamesiska gruppen kommer närmast från Stockholm och besöker Jönköping för att se hur en kommun arbetar med IT-frågor och hur man ser på dess framtida utveckling.

Besöket ingår i ett tvådagars program där representanter från en rad kommunala verksamheter deltar. Värd för besöket är kommunfullmäktiges presidium.

Gruppen kommer att få ta del av kommunens arbete med IT genom att träffa kommunens IT-enhet, men även representanter för Fritid, Stadsbyggnadskontoret, Kultur Jönköpings kommun, Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen.

Under besöket på Torsvik kommer gruppen att få en kort presentation av Jönköping Energi och dess verksamhet med fokus på fjärrvärme och avfallsbehandling. Det blir också en rundvandring i anläggningen och en presentation av driftövervakningssystemet.

Mer information

Ulrika Gotthardsson, informationschef,  Jönköping Energi, 070-396 84 66
Liz Modin, internationell koordinator, Jönköpings, kommun, 073-049 75 63

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 240 anställda.